Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    12.01.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    ICT Valmiudet tai vastaavat korkeakouluopinnot
Tavoite
    Opiskelija osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään. Opiskelija osaa taulukkolaskennan syventävän käytön ja osaa soveltaa taitojaan käytännössä.
Sisältö
    Taulukkolaskentaohjelman monipuolinen soveltaminen sekä sovellusten yhteiskäyttö (taulukkolaskenta, tekstinkäsittely).
Suurien tietoaineistojen käsittely (Pivot -taulukoiden sekä kaavioiden perustoiminnot). Taulukkolaskennan loogiset-, joukko- ja hakufunktiot, lomakeohjausobjektit sekä makrojen luominen. Analyysityökalujen hyödyntäminen tekniikan alan sovelluksissa.
Toteutus
    Verkkomateriaali. Opasvideot. Sovellusten ohjeet sekä ohjesivustot.
Hinta
    75 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi