Verkostojohtamisen ylemmän AMK:n polkuopinnot, 30 op (insinööri YAMK)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    30.08.2019 - 29.05.2020
Ilmoittautumiset
    29.08.2019 mennessä
Paikka
    Koulutus alkaa 30.8.2019 klo 13
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä, tila F208
Kohderyhmä
    Verkostojohtamisen opinnot on suunnattu sinulle, joka haet urakehitystä, vastuuta ja johtamistaitoja yhä kansainvälisemmässä ja haasteellisemmassa toimintaympäristössä. Saat uusinta tietoa verkostoista, verkostojohtamisesta ja yhteistyön kehittämisestä. Opit johtamaan hankintoja ja liiketoimintaa menestyksellisesti
Edeltävä osaaminen
    amk-tutkinto
Tavoite
    Verkostojohtamisen tavoite on auttaa sinua tilanteessa, jossa perinteinen johtaminen ei riitä. Organisaatiorajojen merkitys pienenee liiketoiminnassa. Organisaation menestyksen ratkaisee kyky tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi.
Sisältö
    20 op yhteisiä opintoja
10 op vaihtoehtoisa opintoja
Toteutus
    Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopistojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopintojaksot ovat noin kerran kuukaudessa perjantai-iltapäivä ja lauantai toteutuksina.

Pe 30.8. klo 13 - 18
La 31.8. klo 8.30 - 15
Pe 20.9. klo 14 - 20
La 21.9. klo 8.30 - 15
Pe 25.10. klo 14 - 20
La 26.10. klo 8.30 - 15
Pe 29.11. klo 14 - 20
La 30.11. klo 8.30 - 15
Pe 10.1. klo 14 - 20
La 11.1. klo 8.30 - 15
Pe 7.2. klo 14 - 20
La 8.2. klo 8.30 - 15
Pe 6.3. klo 14 - 20
La 7.3. klo 8.30 - 15
Pe 17.4. klo 14 - 20
La 18.4. klo 8.30 - 15

Tutustu ennen opintojen alkua opiskelua koskeviin ohjeisiin osoitteessa www.jamk.fi/avoin/opiskelu> Opintojen aloitus. Sivulla ohjeistetaan mm. millainen ennakkotehtävä opintoihin tulee tehdä ennen opintojen alkua.
Hinta
    300,00
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Polkuopintoihin otetaan 2 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa, 5 op, (YAMK)
Hankintojen johtaminen, 5 op, (YAMK)
Liiketoimintaverkostot, 5 op (YAMK)
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development, 5 cr (Master`s level)