Kehittyvä strategia (YAMK), 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.03.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    23.02.2020 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Edeltävä osaaminen
    Amk-tutkinto, mutta opintojakso soveltuu myös opistotason tutkinnon suorittaneille.
Tavoite
    Opiskelija osaa strategisen johtamisen ja strategia-ajattelun peruskäsitteet sekä tunnistaa strategisen johtamisen erilaisia koulukuntia. Opiskelija sisäistää strategian merkityksen toiminnan kehittämisen välineenä sekä tunnistaa strategiaprosessin eri vaiheet, hallitsee strategian jäsentämiseen sekä jalkauttamiseen liittyviä työkaluja ja menetelmiä. Opintojakso tarjoaa valmiudet strategisen analyysin tekemiseen ja strategian valintaan.
Sisältö
    Strategiat, strategiatyypit, strateginen ajattelu ja strategisen johtamisen käsitteistö: skenaariot, visio, missio, arvot, tavoitteet.

Strategiaprosessi ja strategioiden analysointi, työkalut ja jalkauttaminen.

Mittarit ja mittaaminen tehokkaan johtamisen osana sekä tuloksen arviointi.

Strategian kehityssuunnat ja yhteys päätöksentekoprosessiin.
Toteutus
    Verkko- ja lähiopetus, harjoitustyöt, pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely ja kirjallisuus.
Kirjallisuus
    Ritakallio, T. - Vuori, T. (2018). Elävä strategia: kyky nähdä, taito tarttua tilaisuuteen.

Porter, M. (1996). What is Strategy? Harvard Business Review, Nov-Dec 1996, pages 61-78.

Porter, M. (2008). The Five Competitive Forces that Shape Strategy. Harvard Business Review, Jan 2008, pages 78-93.

Prahalad, C. - Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Organization. Harvard Business Review, May-June 1990, pages 79-91.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Tapio Mäkelä (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.