Varmuutta esiintymiseen, 3 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    10.03.2020 - 12.05.2020
Ilmoittautumiset
    29.02.2020 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää tekijöitä, jotka vaikuttavat esiintymisjännityksen taustalla. Hän tiedostaa vahvuuksiaan ja voimavarojaan esiintyjänä sekä uskaltaa kohdata esiintymistilanteita. Hän tulee tietoiseksi omasta viestinnällisestä osaamisestaan ja kehittyy viestintätaidoissaan. Opiskelijan esiintymisvarmuus ja itseluottamus lisääntyvät.
Sisältö
    Opintojaksolla käsitellään psykologisesta ja viestinnällisestä näkökulmasta jännittämistä, joka haittaa opiskelua ja sosiaalisia tilanteita. Koulun, työelämän ja vapaa-ajan esiintymistilanteita harjoitellaan turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Opiskelija etenee yksilöllisten tavoitteidensa mukaisesti ja saa henkilökohtaista ohjausta ja tukea koko opintojakson ajan.
Toteutus
    Opetuskeskustelut alustusten pohjalta, harjoitukset ryhmässä, yksilölliset kotitehtävät
Kirjallisuus
    Jännittäminen osana elämää. 2010. Oppaita 7. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö.
Hinta
    45 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joiden opinnot hankaloituvat esiintymisjännityksen vuoksi. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä opintopsykologin kanssa.