Green Care menetelmät ja toimintamuodot, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.03.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    23.02.2020 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Green Care perusteet (suositus)
Tavoite
    - Osaa nimetä, analysoida ja soveltaa Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä
- Osaa selittää Green Care -toiminnan keskeisiin menetelmiin ja toimintamuotoihin liittyviä osaamisvaatimuksia
- Osaa tarkastella ohjaustyötä eri Green Care -menetelmissä ja toimintamuodoissa ohjauksen, kehittämisen ja neuvonnan näkökulmasta
- Osaa toimia luontolähtöisen hyvinvoinnin monialaisissa verkostoissa
- Osaa selittää eläinten hyvinvointiin liittyvät keskeiset asiat Green Care -toiminnassa
Sisältö
    - Green Care -menetelmien ja toimintamuotojen hyvinvointivaikutukset
- Green Care -menetelmät ja toimintamuodot käytännössä
- Laatu ja verkostojen mahdollisuudet
Toteutus
    Etä- ja kontaktiopetus, toteutus:
opintojakson sisällön itsenäinen opiskelu sekä sen prosessointi oppimistehtävissä, yhteisessä verkkokeskusteluissa verkko-oppimisalustalla sekä lähipäivän ryhmätyöskentelyissä.

- Aloituswebinaari 12.3 klo 9-10.30
- Väliwebinaari 3.4 klo 9-10.30
- Kontaktipäivä 12.5 klo 9-16 (luokkatila D149, Rajakatu 35, Jyväskylä)
Kirjallisuus
    - Lähipäivien materiaali
- Asiantuntijaluennot verkkoluentoina ja PowerPoint-esityksinä
- Videot
- Tutkimusartikkelit ja muu osoitettu oppimateriaali
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Heidi Kihlström ja Sanna Peltola
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Lähipäivään osallistuminen on välttämätöntä kurssin suorittamiseksi.

Kurssi on osa Green Care Pro opintokokonaisuutta: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/