Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    02.01.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija hahmottaa perheiden terveyden edistämisen tavoitteita ja menetelmiä lapsiperheiden palveluiden kentässä. Opiskelijalla on ymmärrys sivistys-, sosiaali- ja terveysalan moniammatillisesta yhteistyöstä.
Tavoite
    Opiskelija osaa käyttää työssään Lapset puheeksi-menetelmän lokikirjaa ja keskustella perheiden kanssa voimavaralähtöisesti. Hän osaa järjestää Lapset puheeksi neuvonpidon ja toimia siinä moniammatillisen työryhmän jäsenenä tai vetäjänä. Opiskelija osaa keskustella perheiden kanssa lasten kehityksestä ja kehitysympäristöjen merkityksestä lapsen kasvulle ja hyvinvoinnille. Hän osaa tukea vanhempia ymmärtämään lasta suojaavia ja haavoittavia tekijöitä sekä pohtimaan miten lasta voidaan tukea suojaavia tekijöitä vahvistamalla. Opiskelija osaa kartoittaa keskeiset toimijat lapsen ja perheen elämässä ja tukea lapsen ja perheen osallisuutta moniammatillisessa työskentelyssä.
Sisältö
    Lapset puheeksi-menetelmään tutustuminen ja opetteleminen. Oma-aloitteinen toiminta moniammatillisessa yhteistyössä. Palvelujen ja eri toimijoiden yhteistyön saumattomuus perheen näkökulmasta. Lapset puheeksi-menetelmän taustateorioiden ja käsitteiden ymmärtäminen.
Toteutus
    Luento-opetus verkkototeutuksena, pari- ja ryhmätyöskentely, casetyöskentely ja itsenäinen työskentely.
Kirjallisuus
    Menetelmään ja opintokokonaisuuteen liittyvä materiaali saatavilla oppimisympäristössä.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Jenni Ikola-Mäki (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 8 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.