Monikulttuurinen asiakastyö (YAMK), 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    21.02.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    09.02.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    AMK-tutkinto, mutta opintojakso soveltuu myös opistotason tutkinnon suorittaneille.
Tavoite
    Opiskelija

- ymmärtää maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja integraatioon liittyviä teoreettisia lähtökohtia ja osaa niiden pohjalta suunnitella, kehittää, rakentaa ja arvioida erilaisista kulttuureista tulevien henkilöiden asiakastyön prosesseja ja toimintamalleja huomioiden suomalaisen yhteiskunnan palvelujärjestelmän.
- osaa analysoida kulttuurin ja identiteetin sekä niiden muutosten merkitystä kotoutumistyössä, ja soveltaa niihin liittyvää teoreettista tietoa kulttuurisensitiivisessä asiakastyössä
- ymmärtää maahanmuuttoon liittyvät sosiaaliset riskit ja yhteyden sosiaalisiin ongelmiin soveltaen niihin liittyvää teoriaa käytännön maahanmuuttoyön kehittämiseen.
- tunnistaa globaaleja ilmiöitä ja osaa analysoida ja ennakoida niiden merkitystä maahanmuuttotyön kehittämisessä.
- osaa hyödyntää ja kehittää monikulttuurisen asiakastyön menetelmiä monimuotoisissa toimintaympäristöissä.

Osaamiset: Ohjausosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monikulttuurisuusosaaminen, lainsäädäntöosaaminen
Sisältö
    - Maahanmuuton tausta ja syyt, globaalit ilmiöt ja niiden merkitys kotoutumistyöhön ja suomalaiseen yhteiskunnan maahanmuuttopalveluihin
- Kulttuurin ja identiteetin merkitys maahanmuutossa, kulttuurisensitiivisen ohjauksen periaatteet
- Integraatio- ja kotoutumisprosessi, kulttuurishokin vaiheet
- Maahanmuutto riskinä ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy
- Palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö, palveluiden kehittäminen
- Ennakkoluulojen ja rasististen prosessien ennaltaehkäisy
Toteutus
    Webinaariopetus, verkkokeskustelu kirjallisuus, yksilötehtävä, oppimistehtävä (ryhmätehtävä).
Kirjallisuus
    Anis Merja 2010: Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/35938/diss2008Anis.pdf?sequence=1.

Nisula, L. (toim.) 2018. Polkuja suomalaiseen yhteiskuntaan. Esikotoutumisen mahdollisuudet turvapaikanhakuvaiheessa.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Aino Alaverdyan (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso sisältää webinaareja. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.