Kestävä ravitsemus, 5 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    23.01.2020 - 02.04.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Food culture opintojakson osaaminen
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää ilmastonmuutoksen ja ravitsemuksen välisen yhteyden maailmanlaajuisesti ja kansallisesti.Opiskelija tunnistaa terveellisten ruokajärjestelmien merkityksen sekä terveelliseen ruokavalioon että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.Opiskelija osaa koota yhteen luonnonvaroja, kestävyyttä, ruokaaturvallisuus- ja terveysohjelmat.Opiskelija näkee terveellisen ympäristön ja kestävän ruokavalion merkityksen planeetalle.
Sisältö
    Ilmastonmuutos ja ravitsemusKestävä ruokavalioKestävät kehitysratkaisut ja innovaatiot
Toteutus
    luennot
ryhmätyöskentely
Henkilökohtainen analyysi
Kirjallisuus
    Plates, pyramids, planet – Developments in national healthy and sustainable dietary guidelines: a state of play assessment
http://www.fao.org/3/a-i5640e.pdf
Unravelling The Food-Health Nexus
http://www.ipes-food.org/images/Reports/Health_FullReport.pdf
WHO Report of the Commission on Ending Childhood Obesity
https://tinyurl.com/yb9gdxd5
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi