Ruokapalvelujen perusteet, 10 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    08.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    08.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Opiskelija osaa käsitellä ruoka-aineita taloudellisesti ja hygieenisesti, ja hän ymmärtää hygienialainsäädännön merkityksen omassa työssään.
Hän tietää eri ruoka-aineiden koostumuksen ja ravintoarvon ja osaa hyödyntää näitä tietoja ruoanvalmistuksessa.
Hän osaa käyttää monipuolisesti ja energiatehokkaasti keittiön eri työvälineitä ja laitteita.
Hän hallitsee eri ruoanvalmistusmenetelmät ja osaa valmistaa erilaisia, herkullisia ruokalajeja sekä koostaa monipuolisia ateriakokonaisuuksia.
Opiskelija osaa valmistaa ja paistaa tavallisimpia perusleivonnaisia.
Hän tietää tavallisimmat erityisruokavaliot ja osaa valmistaa maukkaita aterioita huomioiden ruokavalioiden rajoitukset ja keittiön omavalvonnan.
Hän hallitsee ruokien tarjollepanon ja eri tarjoilutavat.
Hän ymmärtää keittiön puhtaanapidon ja siisteyden merkityksen ja osaa puhdistaa keittiön eri tilat siivoussuunnitelman mukaisesti.
Hän tietää kestävän kehityksen merkityksen työssään.
Opiskelija osaa organisoida omaa työtään ja toimia yhteistyökykyisesti tiimin jäsenenä.
Opiskelija tutustuu tuotannon ohjausjärjestelmään ja osaa käyttää sitä reseptien ja ruokalistojen laadinnassa.
Sisältö
    Henkilökohtainen hygienia ja hygieeninen työskentely, ruoka-aineiden koostumus ja ravintoarvo, amattikeittiön laitteet ja välineet,
ruoanvalmistusmenetelmät ja eri ruokalajit, perusleivonnaiset,
tavallisimmat erityisruokavaliot,
tarjoilun perusteet, eri tarjoilutavat, ruokien tarjolle pano, keittiön puhtaanapito ja astiahuolto,kestävä kehitys ammattikeittiössä,
oman työn ajoitus ja organisointi, Jamix -tuotannonohjausjärjestelmä.
Toteutus
    Käytännön työskentely
Kontaktitunnit
Itsenäinen työskentely
Virtuaaliopiskelu
Pienryhmätyöskentely
Kirjallisuus
    Kaikkonen, A., Mäkynen, T., Tiusanen, M.,Viinikka, E. 2010. Kokkiprokkis. WSOYpro. Helsinki.
Lehtovaara, T., Hämäläinen, J. 2014. Ravintolakokin käsikirja. Sanoma Pro. Helsinki.
Lampi,R., Laurila, A., Pekkala, M-L. 2009. Ruokapalvelut työnä. WSOY. Helsinki.
Maunu,S., Lipre, E. 2005. Älykäs kokki ammattikeittiössä. WSOY. Helsinki.
Majava,J., Nurvo, M., Rantala, P., Rantala, T., Svensk, U. 2010. Taikinasta tuotteeksi. WSOYpro. Helsinki.
Hinta
    150 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi