Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta, 5 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.05.2020 - 30.07.2020
Ilmoittautumiset
    03.05.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija hallitsee liikunnan ja ravitsemuksen vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen. Opiskelija tietää suomalaisten kansanterveyteen vaikuttavat oleellisimmat tekijät ja osaa soveltaa tietoaan käytännön työssä. Opiskelija osaa arvioida liikunnan ja ravitsemuksen välisiä yhteyksiä yksilötasolla. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti ravitsemuksen ja liikunnan trendejä. Opiskelija osaa perusravintoainelaskennan ja osaa soveltaa laskentaa ravitsemussuosituksiin.
Sisältö
    Suomalaisten ravitsemus, ravinnonkäyttö, suomalaisten kansaterveyden haasteet, liikunta eri-ikäisillä, suomalaisten hyvinvointi, ravitsemuksen ja liikunnan trendit
Toteutus
    Johdanto luento verkossa
Harjoitukset verkko-oppimisympäristössä
Tentti
Kirjallisuus
    Verkko-oppimisympäristössä
Hinta
    75 € (Opintojakso/opintokokonaisuus on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.)
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi