As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.01.2020 - 14.05.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija osaa hoitaa itsenäisesti pienen yrityksen kirjanpidon. Taloushallinto HMAB0130.
Tavoite
    Opiskelija osaa hoitaa itsenäisesti pienen asunto-osakeyhtiön ja yhdistyksen taloushallinnon. Hän osaa tehdä näille talousarvion, laina-osuus- ja jälkilaskelmat sekä tuntee tilintarkastuksen periaatteet ja toimintatavat. Opiskelija osaa arvioida opintojakson aikana osaamisensa kehitystä tavoitteisiin nähden.
Sisältö
    Opintojaksolla käsitellään asunto-osakeyhtiön ja yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiä. Laaditaan talousarvio ja vuokrankantokirja, lasketaan osakkaiden laina-osuuksia, tehdään jälkilaskelmia. Käydään läpi asunto-osakeyhtiötä ja yhdistystä koskevaa kokoustekniikkaa sekä tilintarkastuksen perusteita ja tarkastuksen raportointia.
Toteutus
    Asiantuntijaluennot, ATK-harjoitukset. Virtuaaliopintojen laajuus 1 op.
Kirjallisuus
    Tomperi, S. 2017. Kehittyvä kirjanpito oppikirja- ja harjoituskirja. 16. p. tai uudempi. Helsinki: Edita.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso soveltuu myös markkinoinnin, johtamisen ja kv-kaupan opiskelijoille.