Peltoviljelyn perusteet, 6 op nonstop, CampusOnlineavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 30.05.2020
Ilmoittautumiset
    06.01.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus, nonstop.
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opiskelija hallitsee keskeisimmät asiat rehuviljojen ja -nurmen tuotannosta:
- tuntee maalajien viljeltävyyden
- osaa laatia kalkitussuunnitelman
- osaa laatia viljojen ja nurmen lannoitus- ja kasvinsuojelusuunnitelman
- tuntee kylvösiemen laadun tärkeyden kasvintuotannossa
- tuntee viljojen kasvuasteet
- tuntee peltojen kuivatuksen ja kastelun merkityksen ja järjestämistavat
- noudattaa turvallisia viljelytyötapoja
- tuntee viljojen ja nurmien työkoneet, niiden toimintaperiaatteet ja säädöt
- osaa valita viljojen ja nurmen eri tuotantomuotoihin ja olosuhteisiin sopivat työkoneet
- tietää IPM-viljelyn sekä Luomuviljelyn perusteet
Lisäksi opiskelija tunnistaa eri viljelykasvilajeja sekä näiden siemeniä.
Sisältö
    rehuviljat – rehunurmet - maalajit - peltojen kastelu - peltojen kuivatus - peltojen kalkitus - lannoituksen perusteet - kasvisuojelun perusteet – viljan- ja nurmien tuotannon koneet – viljelykasvien ja niiden siementen tunnistus
Toteutus
    * AMK tutkinto: Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, havainto-opetus, etätehtävät, tentti.
* Avoin AMK: itsenäinen verkkotyöskentely, ei aikaan sidottuja tapaamisia.
Kirjallisuus
    Peltokasvien tuotanto, Mervi Seppänen (toim), verkkoluennot, verkkomateriaali, kurssin työtilassa olevat materiaalit.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi
Muu informaatio
    Kurssia toteutetaan kolmella tavalla, joista AMK tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleville opiskelijoille tarjolla ovat päivätoteutuksen (enemmän kontaktitunteja) ja monimuoto-opetuksen (vähemmän kontaktitunteja) toteutukset. Katso tarkemmat toteutusajat opinto-oppaasta.
Kokonaan verkossa tapahtuva opetus on tarkoitettu Avoimen AMK:n opiskelijoille.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!