Maatilan työsuojelu, 3 op (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.02.2020 - 30.05.2020
Ilmoittautumiset
    21.02.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus, nonstop.
Edeltävä osaaminen
    LMSE0100 Kotieläintilan käytäntö
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää työturvallisuuden merkityksen ja tietää työturvallisuusriskit maatalouden kone-, tuotantoeläin-, ja metsätöiden osalta. Opiskelija tietää työturvallisuustekijät fyysisessä työssä. Opiskelija tietää kemikaalien työturvallisuustekijät. Opiskelija tuntee aineiden käyttöturvallisuustiedotteen ja sen merkityksen. Opiskelija tuntee tärkeimmät kohdat työturvallisuuslaista sekä työsuojelusta palkallisen- sekä talkootyövoiman osalta työnantajan näkökulmasta. Opiskelija tuntee myös työturvallisuussäädökset työntekijän kannalta sekä tietää oikeuden pidättäytyä vaarallisesta työstä. Opiskelija tuntee keskeisimmät suojavälineet. Opiskelija tietää työterveyshuollon palvelut ja työhyvinvoinnin merkityksen.
Sisältö
    - Työpaikan työturvallisuus (työnantaja /työntekijä).
- Perehdytys.
- Tilaaja /toimittaja käsitteet ja vastuut.
- Työturvallisuuslaki.
- Kuormitustekijät, riskienhallinta, koneet, tuotantoeläimet, nostotyöt, putoamisvaara, suljettu ahdas tila, kemikaalit.
- Suojautuminen.
- Työterveyshuolto.
- Työhyvinvointi.
- Työturvallisuuskortti (tutkinto-opiskelijat)
Toteutus
    - Verkko-opetus
- Kirjallinen työ
- Verkkotentti
- TYöturvallisuuskortti -koulutus 8 h lähijakso (tutkinto-opiskelijat)
Kirjallisuus
    - Verkkomateriaali.
- Ajankohtainen lainsäädäntö.
- Työturvallisuuskortti -materiaali (tutkinto-opiskelijat)
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi
Muu informaatio
    Osaamisen tunnustaminen: Sisällöltään vastaavan yliopisto- tai amk -tason opintojakson suoritustodistus ja kuvaus opintojakson sisällöstä. Työelämässä hankittu osaaminen osoitetaan erikseen järjestetyllä näytöllä