Logistiikan perusteet, 3 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Osaamistavoitteet
•Logistiikan käsite ja jakotavat
•Logistiikan trendit ja niiden vaikutus logistiikkaan
•Logistiikan osa-alueet
•Logistiikka toimialana
Aika
    13.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    29.02.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää logistiikan perusasiat
Sisältö
    •Mitä on logistiikka
•Logistiikan trendit
•Logistiikan osa-alueet
•Logistiikkaselvitys
•Virtuaaliekskursiot
Toteutus
    Kysymyspatterit, virtuaaliset keskustelut, blogit, virtuaaliset ekskursiot, koe.
Suoritetaan kevään aikana. Tarkempi aikataulu ilmoittautumisen jälkeen.
Kirjallisuus
    Optima-työtilasta löytyvä materiaali ja linkit muihin materiaaleihin.
Hinta
    45 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Tietokone ja nettiyhteys.