Lastuava työstöteknologia, 2 op (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    20.01.2020 - 30.04.2020
Ilmoittautumiset
    13.01.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Tuotesuunnittelutyön hallitseminen Koneistavan valmistustekniikan hallitseminen. Kappaletavaratuotannon tuotantotekniikan perusteiden hallinta.
Tavoite
    Lastuava työstöteknologia -opintojaksolla opetellaan tuntemaan tekijöitä, jotka tuotesuunnittelijan on hyvä ottaa huomioon tuotteita ja niiden osia suunnitellessaan. Opintojaksossa opiskelija oppii nimenomaan koneistettavien valmistusmenetelmien kannalta katsomaan asioita. Opintojaksossa opiskelija saa käsityksen koneistuksen huomioonottamisessa kahdesta eri näkökulmasta: prosessin- ja valmistusmenetelmän näkökulmasta.
Sisältö
    Koneistettavien tuotteiden ja niiden osien tuotettavuuteen vaikuttavat tekijät.
Toteutus
    Verkko-opetus, itsenäinen työskentely, edellyttää oman tietokoneen käyttömahdollisuutta
Kirjallisuus
    Opetusmonisteet ja videot
Tukimateriaali: Lastuavan työstön oppikirjat, Lapinleimu, I. 1997, Kone-ja metallituoteteollisuuden tuotantojärjestelmät, WSOY
Hinta
    maksuton
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!