Esteettömät matkailun palvelupolut, 5 op (Campusonline)

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 17.08.2020 klo 08:00 alkaen.
Aika
    19.10.2020 - 06.12.2020
Ilmoittautumiset
    17.08.2020 - 04.10.2020
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija ymmärtää esteettömään matkailuun liittyvät käsitteet. Hän tunnistaa esteettömiä palveluita tarvitsevien asiakasryhmien erityispiirteet ja -tarpeet.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää esteettömiä palveluja tarvitsevan matkailijan prosessin sekä vapaa-ajanmatkailijan että liikematkailijan näkökulmasta.

Opiskelija tunnistaa keskeisiä matkailualan toimijoita, niiden toimintamalleja sekä toimialarakenteita. Hän ymmärtää eri palveluntuottajien merkityksen esteettömien palvelupolkujen luomisessa.

Opiskelija ymmärtää mitä erityisiä tarpeita asiakkaalla on kussakin polun vaiheessa ja miten matkailijalle syntyy kokonaisuudesta elämys.
Sisältö
    Matkailijan palvelupolku esteettömyyden näkökulmasta
Arvontuotanto vapaa-ajan- ja liikematkailun asiakkaalle
Matkailupalvelujen tuottajat
Eri matkailupalvelusektorien keskeiset käsitteet, erityispiirteet ja rakenteet
Elämyksellisyys palvelupolussa
Toteutus
    Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti ja se sisältää teemoihin perehdyttäviä videoluentoja, keskustelutehtäviä sekä kokoavan virtuaalisen työpajan.

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena syksyllä 2020 viikkojen 43-49 aikana.

Webinaarit verkossa:
1. aloituswebinaari tiistaina 20.10. klo 17-19
2. vierailijawebinaari 1 tiistaina 3.11. klo 17 – 19
3. vierailijawebinaari 2 tiistaina 17.11. klo 17 – 19
4. klousauswebinaari tiistaina 1.12. klo 17-19
Kirjallisuus
    Michopoulou, E., Darcy, S., Ambrose, I. & Buhalis, D. 2015. Accessible tourism futures: the world we
dream to live in and the opportunities we hope to have. Journal of Tourism Futures. VOL. 1 NO. 3 2015, pp. 179-188, Emerald Group Publishing Limited, ISSN 2055-5911

Miettinen, S. (toim.). 2011. Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum (soveltuvin osin)

Muu opettajan osoittama materiaali.
Lisätietoja
    campusonline@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso on osa Esteettömän matkailun koulutuskokonaisuutta.