Esteettömyys matkailussa, 5 op (Campusonline)

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 03.08.2020 klo 08:00 alkaen.
Aika
    31.08.2020 - 11.10.2020
Ilmoittautumiset
    03.08.2020 - 23.08.2020
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi ymmärrät esteettömyyden ja saavutettavuuden perusperiaatteita ja esteettömyyden vaikutuksia matkailutoimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa. Lisäksi osaat hyödyntää näitä asioita työ- ja toimintaympäristön suunnittelussa.

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet ympäristö- ja esteettömyys -käsitteiden monimuotoisuuden ja osaa hankkia ympäristön arviointiin ja muokkaamiseen liittyvää tietoa. Osaa toimia esteettömän ja muokattavissa olevan ympäristön ja sen toiminnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Tiedostat eri asiakasryhmien erityispiirteitä ja tarpeita sekä matkailuyrittäjien haasteeita. Tunnet yhteiskunnan ja matkailun organisaatioiden mahdollisuuksia vaikuttaa esteettömyyteen ja tuntee toimintaa ohjaavan lainsäädännön.
Sisältö
    Esteettömyyden periaatteet ja keskeiset ympäristö- ja esteettömyys käsitteiden määrittely, esteettömyyttä ohjaava lainsäädäntö, erilaisten asiakasryhmien erityispiirteet ja tarpeet.
Toteutus
    Tämä opintojakso toteutetaan täysin verkossa.
Opetus- ja oppimismenetelminä opintojaksolla käytetään:
* webinaareja verkossa
* oppimistehtäviä
* ryhmäkeskusteluja
* demoja

Opintojakso sisältää verkko-webinaarit:
10.09.2020 13.00 - 16.00
16.09.2020 09.00 - 12.00: Demo JAMKin tiloissa (videoidaan myös).
18.09.2020 10.00 - 12.00
23.09.2020 09.00-12.00
29.09.2020 13.00 - 16.00
Kirjallisuus
    Accessible tourism for all: an opportunity within our reach. 2016. World Tourism organisation.

Darcy, S., McKercher, B., Schweinsberg, S. 2020. From tourism and disability to accessible
tourism: a perspective article. TOURISM REVIEW. VOL. 75 NO. 1 2020, pp. 140-144, © Emerald Publishing Limited, ISSN 1660-5373 DOI 10.1108/TR-07-2019-0323

European Network of Accessible Tourism

Invaliidiliitto. ESHEK arviointimenetelmä.

Kilpelä, N. 2019. Esteetön rakennus ja ympäristö. Suunnitteluopas. Rakennustieto Oy (sovelletuin osin)

Luiza, S. M. 2010. Accessible tourism - The ignored opportunity. Annals of the University of Oradea : Economic Science. 1.

United Nations: Promoting accessible tourism for all. https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/promoting-accessible-tourism-for-all.html

Vammaispalvelujen käsikirja. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus
Lisätietoja
    campusonline@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso on osa Esteettömän matkailun koulutuskokonaisuutta ja perusvaatimus muihin koulutuksen opintojaksoihin osallistumiselle.