Unelmat+Inspiraatio! (Vain Gradian ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Unelmat+Inspiraatio! -opintojaksolla inspiroidutaan itsensä työllistämisestä. Opintojakson aikana tutkitaan opiskelijan ammatillisia unelmia ja innostutaan mahdollisuudesta luoda oma työpaikka jatkuvasti muuttuvassa työelämässä, jossa ainoiksi ammateiksi on povattu yrittäjää ja asiantuntijaa.
Kontaktikertojen teemoja ovat muun muassa polkuja ammatillisiin unelmiin, omaa polkua etsimässä, työelämän muuttuminen ja asenne edellä työelämään.
Aika
    13.05.2020 - 17.06.2020
Ilmoittautumiset
    11.05.2020 mennessä
Paikka
    Kurssi toteutetaan Yritystehtaan tiloissa.
Tavoite
    Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
• soveltaa aiemmin oppimaansa aidossa liiketoimintaympäristössä
• kehittää, arvioida ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia
• luoda ja käynnistää liiketoimintaa
• toimia monialaisessa tiimissä ja asiakasrajapinnassa.
Sisältö
    Unelmat+Inspiraatio! -opintojaksolla inspiroidutaan itsensä työllistämisestä. Opintojakson aikana tutkitaan opiskelijan ammatillisia unelmia ja innostutaan mahdollisuudesta luoda oma työpaikka jatkuvasti muuttuvassa työelämässä, jossa ainoiksi ammateiksi on povattu yrittäjää ja asiantuntijaa.
Kontaktikertojen teemoja ovat muun muassa polkuja ammatillisiin unelmiin, omaa polkua etsimässä, työelämän muuttuminen ja asenne edellä työelämään.
Toteutus
    Opiskelijat perustavat tiimeissä yrityksen (NY), jonka kautta opiskelijat kokeilevat käytännössä yritystoimintaa. kts. kurssin sisältökuvaus.

Kurssin keskiössä on opiskelijoiden aktiivinen ja itseohjautuva työskentely NY-yrityksessä sekä osallistuminen konktaktikertoihin ja mentorointiin.
Hinta
    Maksuton Gradian ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
Muu informaatio
    Kesäkurssi

Katso opintojakson aikataulu