Anatomia ja fysiologia, 5 op (VAIN ALKION OPISKELIJOILLE)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.09.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    04.09.2020 mennessä
Kohderyhmä
    Opintojakso on tarkoitettu ALKIO-OPISTON opiskelijoille.
Tavoite
    Opintojakson suoritettuasi:
- Hallitset keskeisen anatomiaan ja fysiologiaan liittyvän terminologian ja käsitteet. Osaat kuvailla ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteelliset ja toiminnalliset periaatteet. Ymmärrät tärkeimpien elinten (aivot, sydän, keuhkot, maksa ja munuaiset) merkityksen elimistön normaalin toiminnan näkökulmasta.
Sisältö
    Solu- ja kudosoppi;solujen perusrakenne, kudosten ja elinten rakentuminen.

Tuki- ja liikuntaelimistö; luu- ja lihaskudoksen pääpiirteet, elimistön suuret luut ja erilaiset nivelet, kehon pinnalliset lihakset ja niiden vaikutus eri nivelten toimintaan.

Veri ja verenkierto;veren koostumus ja verenkiertoelimistön tehtävät. Sydämen keskeiset rakenteet ja sydämen toimintakierto. Laskimoiden ja valtimoiden keskeiset erot, elimistön tärkeimmät verisuonet, veren vuodon hyytymisprosessi sekä anatomis-fysiologiset perusteet ekg:n ja verenpaineen mittaamiselle.

Lymfaattinen l. imutiejärjestelmä: Perusperiaatteet elimistön puolustusjärjestelmistä ja elimistön nestekierrosta.

Hengitys; hengitystiet, keuhkot, ja respiratorinen yksikkö. Hengityksen mekaniikka, keuhkotuuletus ja hengityskaasujen vaihtuminen. Perusteet hengityksen säätelystä ja hengitystilavuuksista.

Ruuansulatus;ruuansulatuselimistön rakenne ja ruuansulatusnesteitä sekä entsyymejä tuottavat rauhaset. Ravintoaineiden pilkkoutuminen, imeytyminen, varastoituminen sekä ulostaminen.

Munuaisten ja virtsateiden rakenne ja toiminta. Munuaisten merkitys elimistön neste-, mineraali- ja kuona-ainetasapainon näkökulmasta.

Endokriininen l. umpieritysjärjestelmä: Hormoneita tuottavat rauhaset, niiden erittämät hormonit ja hormonien vaikutus elimistön toimintaan.

Hermosto: Keskus- ja ääreishermoston rakenne ja toiminta. Autonomisen hermoston rakenne ja toiminta. Hermoimpulssin synty, johtuminen ja siirtyminen hermorataa pitkin. Aivojen toiminnalliset alueet sekä motoriset ja sensoriset hermoradat; tuntoaistimukset ja kipu.

Aistit: Näköaisti; silmän rakenne ja toiminta, kuulo- ja tasapainoaisti; korvan rakenne ja toiminta sekä hajuaisti; nenäontelon rakenne ja toiminta.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi