WHODAS 2.0 -arviointimenetelmäavaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule) on Maailman terveysjärjestön (WHO) geneerinen aikuisille soveltuva terveyden ja toimintarajoitteiden arviointimenetelmä. Sen avulla voidaan selvittää terveydentilasta johtuvia vaikeuksia arjen osallistumisessa käytännön työssä ja väestössä. WHODAS 2.0 perustuu toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen (ICF) luokituksen kuvauskohteisiin.

WHODAS 2.0 -arviointimenetelmän käyttö on selvästi lisääntymässä. WHODAS 2.0 on mukana valtakunnallisissa KUTI (Kuntoutuksen tietotarve) -suosituksissa ja tulee olemaan mukana WHO:n tautiluokituksen päivityksessä (ICD-11).

WHODAS 2.0 sisältää kuusi ICF:n osallistumisen aihealuetta;
• Ymmärtäminen ja kommunikointi
• Liikkuminen
• Itsestä huolehtiminen
• Ihmissuhteet
• Arjen toiminnot
• Yhteisöllinen osallistuminen
Aika
    26.10.2021 - 26.10.2021
Ilmoittautumiset
    12.10.2021 mennessä
Paikka
    Zoom -etäyhteyden kautta Koulutukseen ilmoittautuneille lähtetään noin viikkoa ennen koulutuspäivää aloituskirje ja Zoom- yhteyden linkki.
Kohderyhmä
    Koulutus on tarkoitettu WHODAS 2.0 arviointimenetelmää käytäville tai siitä kiinnostuneille sote-ammattilaisille.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on tutustua WHODAS 2.0 arviointimenetelmän taustaan, käyttötapoihin ja tulosten tulkintaan.

WHODAS 2.0 -lomakkeita voi käyttää kolmella tavalla: itse täyttämällä, haastattelemalla tai läheisen tekemänä arviointina. Siitä on olemassa 12- ja 36- kysymyksen sekä 12+24-kysymyksen versiot. Koulutuksessa tutustutaan WHODAS 2.0 arviointimenetelmän seitsemään eri versioon, jotka eroavat pituudeltaan ja toteutustavoiltaan.
Sisältö
    Koulutus toteutetaan etänä Zoom etäyhteyden kautta. Tarkempi linkki lähetään koulutukseen ilmoittautuneille. Koulutuksen osallistujat voivat lähettää kysymyksiä etukäteen koulutuksen luennoitsijalle ilmoittautuneille lähetettävän linkin kautta.

Koulutuspäivän ohjelma:

Tiistai 26.10.2021 kello 12:00 - 16:00.

12:00-13:30 WHODAS 2.0 arviointimenetelmän
- käyttäjämäärät Suomessa
- tausta ja suhde ICF:ään
- vakioitu käyttö
- kysymysten määrittelyt

13:30-13:45 Tauko

13:45-16:00 WHODAS 2.0 arviointimenetelmän
- eri käyttötavat ja niiden erot
- pisteiden laskeminen, tulosten tulkinta ja kirjaaminen
- käytön ohjeet ja harjoitukset
- tulevaisuuden käyttösuunnitelmat (suhteessa ICD-11 ja TOIMIAn suositukset)
- kysymykset ja vastaukset ”Q&A” -osio
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Hakuaika päättyy 12.10.2021. Koulutukseen otetaan enintään 20 henkilöä. Sähköisen hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa: www.jamk.fi/koulutus/taydennyskoulutus.

Koulutuksen hinta on 90€ + alv 24%.

Ilmoittaudu koulutukseen