Green Care perusteet, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    31.08.2020 - 30.10.2020
Ilmoittautumiset
    16.08.2020 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Ei edellytetä aiempaa osaamista
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
- Opiskelija osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Opiskelija osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Opiskelija osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Opiskelija osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Opiskelija osaa arvioida Green Care toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Opiskelja osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä
Sisältö
    - Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset ja ohjaustyö
- Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit
Toteutus
    Verkkoluennot, luennot, webinaarit, oppimistehtävä ja kontaktipäivä. Osallistumista kontaktipäivään edellytetään.

- Aloituswebinaari 7.9.2020 klo 14.15-15.45
- Webinaari 1.10.2020 klo 9.00-10.30
- Kontaktipäivä 30.10.2020 klo 10.15-17.30
((Pidätämme oikeuden muutoksiin.)
Kirjallisuus
    Luentotallenteet ja opintomateriaalit moodlessa:
- Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit
Green Care –kirjallisuus ja verkkomateriaalit
- Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma, 2005. K.Salonen.
- Green Care –toimintatavan suuntaviivat Suomessa, 2014. http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf
- Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista, 2013. http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/luonnonlukutaito-luo-liiketoimintaa-vihreasta-hyvinvoinnista
- Green Care –toiminnan eettiset ohjeet http://www.gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/
- Green Care –laatutyökirja ja Green Care Finland Ry:n ylläpitämä laatusivusto http://www.gcfinland.fi/laatu
Hinta
    75 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.2020-31.12.2021 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme!
Lisätietoja
    Heidi Kihlström ja Sanna Peltola
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 19 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Kontaktiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä kurssin suorittamiseksi.

Green Care perusteet on osa Green Care Pro-koulutuskokonaisuutta: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/