Kliinisen asiantuntijan ylemmän AMK:n polkuopinnot 1, 15 op (YAMK)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Tällä polulla Sinulla on mahdollisuus tehdä kaikki ylempään amk-tutkintoon liittyvät opinnot (90 op) avoimessa ammattikorkeakoulussa. Syksyllä 2020 on ensimmäinen polku, laajuudeltaan 15 opintopistettä. Avoimen opintojen jälkeen Sinun tulee vain hakea erillishaussa tutkintokoulutukseen, jolloin hakukelpoisuus tarkistetaan.
Aika
    04.09.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    20.08.2020 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Sosiaali- ja terveysalan avoimen amkin YAMK-opinnot ovat sinulle, jolla on kiinnostusta opiskella maisteritason opintoja ammattikorkeakoulussa ja lisäksi sinulla on
• Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto: sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), geronomi (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care
TAI
• olet em. tutkintoihin vastavalmistunut ja haluat jatkaa opintojasi samalla, kun kerrytät tutkinto-ohjelman hakukelpoisuuteen vaadittavaa 2 vuoden työkokemusta
TAI
• sinulla on aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto: kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto ja riittävät tiedot ja taidot yamk opiskeluun.

Avoimeen AMKiin ei tarvitse 2 vuoden työkokemusta, joten opintoihin voi tulla vaikka heti AMK-tutkinnosta valmistuttua. Riittää, kun 2 vuotta täyttyy hakiessasi tutkintokoulutukseen.
Edeltävä osaaminen
    Ks. kohderyhmän kuvaus.
Toteutus
    Opinnot sisältävät lähi- ja etäopintoja.

Orientaatiopäivät ovat ajalla 4.9. (klo 9.15-17.15) - 5.9.20 (klo 8.00-15.15).

Opintopolku sisältää seuraavat opintojaksot:

Uudistuva johtajuus, 5 op (verkko-opintojakso):
- webinaari 30.09.2020 klo 17.00 - 18.00
- webinaari 03.11.2020 klo 17.00 - 19.00
- webinaari 02.12.2020 klo 17.00 - 19.00

Näyttöön perustuva toiminta, 5 op
- kontaktiopetus 05.09.2020 klo 12.15 - 15.15
- webinaari 24.09.2020 klo 15.00 - 17.15
- kontaktiopetus 23.10.2020 klo 08.00 - 11.00
- kontaktiopetus 04.12.2020 klo 08.00 - 11.00

Hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen, 5 op
- kontaktiopetus 17.09.2020 klo 10.00 - 17.15
- kontaktiopetus 01.10.2020 klo 14.00 - 17.15
- kontaktiopetus 05.11.2020 klo 14.00 - 17.15
- kontaktiopetus 10.12.2020 klo 14.00 - 17.15
- kontaktiopetus 22.01.2021 klo 10.00 - 17.30

(Pidätämme oikeuden muutoksiin.)
Hinta
    150 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.2020-31.12.2021 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme!
Lisätietoja
    Sirpa Tuomi (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Polkuopintoihin otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osallistujille lähetetään opintojen aloituskirje ilmoittautumisajan päätyttyä.
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Uudistuva johtajuus
Näyttöön perustuva toiminta
Hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen