Työkykykuntoutus, 15 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Opintokokonaisuus sisältää Työkykykuntoutuksen teemaan kolme opintojaksoa:
- Työkyky ja tulevaisuuden työelämä, 5 op
- Työkykuntoutuksen palvelut, 5 op
- Työkykykuntoutuksen menetelmät, 5 op
Aika
    26.10.2020 - 21.05.2021
Ilmoittautumiset
    11.10.2020 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä. Opintokokonaisuus toteutetaan verkko-opetuksena.
Tavoite
    Opiskelija osaa kuvata työelämän uusia ja muuttuvia toimintaympäristöjä ja työtapoja sekä niiden asettamia vaatimuksia työntekijän työkyvylle ja osaamiselle. Opiskelija osaa kuvata työkykykuntoutuksen tavoitteet, järjestämisvastuut sekä järjestäjien välisen työnjaon ja yhteistyön. Opiskelija tietää työkykykuntoutuksen rahoituskanavat, lakiperusteet, erilaiset palvelut ja prosessit, palveluntuottajat sekä kuntoutuksen aikaisen toimeentulon. Opiskelija osaa perustella ja hyödyntää tietoa työkykykuntoutuksen vaikuttavuudesta ja taloudellisista vaikutuksista yksilön, työnantajien ja yhteiskunnan kannalta. Opiskelija osaa kuvata työkykykuntoutukseen hakemisen, kuntoutuspäätöksen tekemisen ja kuntoutuksen käynnistymisen prosessit. Opiskelija osaa tehdä asiantuntevia kuntoutusratkaisuja ja laatia realistisia, konkreettisia ja ammatillisesti perusteltuja kuntoutussuunnitelmia. Opiskelija osaa soveltaa kuntoutustarpeen tunnistamisen ja arvioinnin perusteita sekä työkykykuntoutuksen menetelmiä hyödyntäen työkykykuntoutuksen tietoperustaa ja myös etäkuntoutuksen, verkko-ohjauksen ja digitaalisten alustojen mahdollisuuksia.
Sisältö
    Työkyky ja tulevaisuuden työelämä, 5 op 26.10.-18.12.2020
- webinaari 29.10.2020 klo 13-16
- webinaari 12.11.2020 klo 13-16
- webinaari 26.11.2020 klo 13-16
- webinaari 10.12.2020 klo 13-16

Työkykykuntoutuksen palvelut, 5 op
- kevätlukukausi 2021 (tarkempi ajoitus ilmoitetaan myöhemmin)

Työkykykuntoutuksen menetelmät, 5 op
- kevätlukukausi 2021 (tarkempi ajoitus ilmoitetaan myöhemmin)

(Pidätämme oikeuden muutoksiin.)

Opintojaksokuvaukset löytyvät alta.
Toteutus
    Opinnot suoritetaan verkkototeutuksena.
Hinta
    150 € (ilmoittautumisen yhteydessä ennakkomaksu 50 €, 2. erä 100 € joko ilmoittautumisen yhteydessä tai laskutettuna keväällä 2021).

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2021 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme!
Lisätietoja
    Anja Tanttu ja Teppo Karapalo
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintokokonaisuuteen otetaan 8 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Työkyky ja tulevaisuuden työelämä
Työkykykuntoutuksen palvelut
Työkykykuntoutuksen menetelmät