Yhteistyö vanhempien kanssa, kohti uutta kasvatusyhteistyötä työpaja 2 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Tarvitsetko kasvattajana ja opettajana taitoja tunnistaa riskejä lasten ja nuorten arjessa? Miten turvataan arki, ehkäistään kaltoinkohtelua tai vahvistetaan lasten ja nuorten turvataitoja?
Tässä koulutuksessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja opetusalan henkilöstön turvataitokasvatustaitoja. Saat erityisesti pedagogista ja ohjauksellista osaamista kohdata haastavissa tilanteissa olevia lapsia ja heidän perheitään.
Aika
    01.10.2020 - 10.11.2020
Ilmoittautumiset
    20.09.2020 mennessä
Paikka
    lähiopetuspäivä on Jyväskylässä
Kohderyhmä
    Koulutus on tarkoitettu erityisesti varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstölle sekä oppilashuollon henkilöstölle
Sisältö
    • yhteistyö vanhempien kanssa ja vanhemmuustaidot: matala kynnys yhteistyöhön, toimivia esimerkkejä
• huolen puheeksiotto ja sanoittaminen: miten sanoittaa haastavissa tilanteissa ja tilanteissa, kun ei ole yhteistä kulttuuritaustaa
Toteutus
    Osioon kuuluu yksi lähiopetuspäivä 1.10.2020 klo 9-15.30 yksi webinaari 10.11.2020 klo 12-15.30 ja ohjattua etäopiskelua verkossa. Lähiopetuspäivä pidetään Jyväskylässä JAMKin tiloissa.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö. Ilmoittautuminen on sitova.
Lisätietoja
    Lisätietoja
Sanna Peltola, koulutussuunnittelija,
p. 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Kotimainen liiketoiminta, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Koulutuskokonaisuuteen voi ilmoittautua mukaan 20.9.2020 mennessä http://www.jamk.fi/opelle.

Ilmoittaudu koulutukseen