Palveluliiketoiminnan perusteet, 5 op (YAMK), verkkototeutus

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 03.08.2020 klo 09:00 alkaen.
Aika
    19.10.2020 - 13.11.2020
Ilmoittautumiset
    03.08.2020 - 13.09.2020
Tavoite
    Tunnistat palveluyrityksen toimintaympäristön, liiketoimintamallit ja alan yritysmuodot. Tiedät palvelun ja hospitalityn käsitteenä sekä niiden käytännön merkityksen. Tunnet käsitteet asiakas, kuluttaja, käyttäjä ja asiakkuus. Tunnistat asiakkaan tarpeiden ja erilaisuuden merkityksen käyttäytymistä säätelevinä tekijöinä. Tunnistat oman roolisi palveluntuottajana sekä omia asiakaspalveluvalmiuksiasi.
Sisältö
    Palveluyrityksen toimintaympäristö
Alan palveluyrityksen liiketoimintamallit ja yritysmuodot
Hospitality
Palvelun ominaispiirteet
Asiakaspalvelija ja palveluntuottaja
Asiakkaan kohtaaminen ja haasteelliset asiakaspalvelutilanteet
Asiakas-, kuluttaja-, käyttäjä- ja asiakkuus-käsitteet
Toteutus
    Luennot, tentti, ryhmätehtävät, pienryhmätehtävät, projektioppiminen, tapahtumatuotanto
Kirjallisuus
    Hudson, S. & Hudson, L. 2013. Customer service for hospitality and tourism. Oxford, UK : Goodfellow Publishers Ltd.
Lynch P., Molz, J.G., McIntosh, A., Lugosi, P. and Lashley, C. 2011. Theorizing hospitality. Hospitality & Society, 1(1), 3-24. doi: 10.1386/hosp.1.1.3_2
Schiffman, L., Kanuk, L. & Hansen H. 2012. Consumer behaviour, a European outlook. Harlow. Prentice Hall Financial Times. (Osat 2 – 3, kappaleet 4 – 14).
Hinta
    75 €
Opintojakso (tai opintokokonaisuus) on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu