Konsernitilinpäätös, 5 op, verkkototeutus (EduFutura)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.05.2020 - 31.08.2020
Ilmoittautumiset
    03.05.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Eri toimialojen yritysten kirjanpito, pk-yrityksen tilinpäätöksen laatiminen, rahoituksen jaksottamisen ja voitonjaon kirjaaminen
Tavoite
    Opiskelija tietää konsernitilinpäätöksen tehtävät ja merkityksen eri tilanteissa. Opiskelija tuntee konsernin toiminnan periaatteet ja osaa laatia konsernitilinpäätöksen. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistarpeitaan.
Sisältö
    Konsernisuhde, konsernia koskeva lainsäädäntö, konsernin tilinpäätöksen laatiminen: sisäisten liiketapahtumien eliminointi, keskinäisen osakeomistuksen eliminointi, vähemmistöosuuden erottaminen, osakkuusyritykset ja ulkomaiset tytäryhtiöt, konsernien verokohtelu.
Toteutus
    verkkototeutus
Kirjallisuus
    Tomperi, S. Kehittyvä kirjanpitotaito, luku 8. Edita. 15.painos tai uudempi
KILAn yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2017.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu