Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvointi, 8 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    26.03.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelija osaa suunnitella tärkeimpien tuotantoeläinten
ruokinnan ja hoidon. Opiskelija osaa määrittää ravinnontarpeet eri eläimille niiden tuotantovaiheiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ruokinnallisten tekijöiden vaikutuksen kotieläintuotteiden laatuun ja eläinten hyvinvointiin. Opiskelija tietää luomutuotannon vaatimukset kotieläintuotannolle.
Opiskelija tuntee yleisimmät tuotantoeläinten sairaudet ja hallitsee sairauksien ennaltaehkäisyn. Opiskelija tietää tuotantoeläinten terveydenhuollon toimintaympäristön. Opiskelija tuntee aihealueen keskeisimmät lait ja asetukset.
Opiskelija tuntee eri tuotantoeläinten jalostustavoitteet ja jalostuksen menetelmät. Opiskelija ymmärtää eläinaineksen merkityksen tuotannolle ja eläinten hyvinvoinnille.
Sisältö
    Nuoren eläimen kehitys.
Ravintoaineiden tarpeen määrittäminen.
Rehut ja niiden ominaisuudet.
Ruokinnan suunnittelu tuotantoeläimillä.
Tuotantoeläimistä saatavat tuotteet ja niiden laatu.
Terveen eläimen tunnusmerkit.
Sairaudet ja niiden ennaltaehkäisy.
Terveydenhuolto-ohjelmat.
Tuotantoeläinten jalostustoiminta Suomessa.
Jalostustavoitteet ja menetelmät.
Perinnöllisyyden perusteet lyhyesti.
Jalostuksen vaikutukset eläinainekseen ja tuotantoon.
Keskeisimmät lait ja asetukset.
Toteutus
    Osoitettuun kirjallisuuteen tutustuminen, harjoitustyöt.
Kirjallisuus
    Oppimisympäristössä jaettu materiaali.
Hinta
    120,00 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Osaamisen tunnustaminen: Sisällöltään vastaavan yliopisto- tai amk -tason opintojakson suoritustodistus ja kuvaus opintojakson sisällöstä. Työelämässä hankittu osaaminen osoitetaan erikseen järjestetyllä näytöllä