Kirjanpito 2, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    08.01.2020 - 14.05.2020
Ilmoittautumiset
    01.01.2020 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Kirjanpidon perusteet, liiketapahtumien tavanomaiset erilliskysymykset, yritysmuodot ja kirjanpito, tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää kirjanpdon ja tilinpäätöksen erilaiset osa-alueet.Opiskelija osaa laatia itsenäisesti valmistusyrityksen kirjanpidon. Hän tuntee vastuunsa ja hallitsee vaativien rahoituksen, jaksottamisen, voitonjaon ja arvonlisäveron erityiskysymysten kirjaamisen sekä laatia asetetun tavoitteen mukaisen pk-yrityksen tilinpäätöksen.
Sisältö
    Opintojaksolla käsitellään erityiskysymyksiä mm. vaihto-omaisuuden arvostus- ja tuloutusperiaatteita, rahoituskirjauksia, yhteisöjen oman pääoman muutoskirjauksia sekä tilinpäätössuunnitteluun ja arvonlisäverotukseen liittyviä kirjauksia. Tilinpäätöskokonaisuus sekä kirjanpitolainsäädäntö käsitellään yksityiskohtaisesti.
Toteutus
    Luennot ja harjoitukset. Virtuaaliopintojen osuus 1 op.
Kirjallisuus
    Tomperi S. Kehittyvä kirjanpitotaito (myös harjoituskirja). Edita: Helsinki. 15. tai uudempi painos. KILAn yleisohjeet
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso soveltuu osaksi taloushallinnon opintoja. Opintojakso kuuluu pakollisena osana talousjohtamisen kärjen Financial polkujen opintoihin.