Organisaation ja talouden johtamisen ylemmän AMK:n polkuopinnot 2, 15 op (YAMK)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Opinnot ovat YAMK-tutkinto-opiskelijoiden opintoihin integroituja.
Aika
    07.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    08.12.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Kohderyhmä
    Ilmoittautuminen vain syyslukukaudella 2019 opintopolku 1:n suorittaneille!
Edeltävä osaaminen
    amk-tutkinto
Toteutus
    Monimuoto-opiskelu
Hinta
    150 €
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Soile Korhonen
040 840 3423
avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintopolku sisältää seuraavat opintojaksot:
1. Tutkiva kehittäminen, 5 op
2. Talousjohtamisen etiikka, 5 op
3. Strateginen talousjohtaminen, 5 op

Lisäksi opintopolkuun voi halutessaan valita lisäopintoina:
Formulating Strategy, 5 Cr
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Tutkiva kehittäminen, 5 op (YAMK)
Talousjohtamisen etiikka, 5 op (YAMK)
Formulating Strategy, 5 cr (Master`s level)
Strateginen talousjohtaminen, 5 op (YAMK)

Katso opintojakson aikataulu