Henkilöverotus, 3 op (EduFutura)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    10.05.2021 - 10.08.2021
Ilmoittautumiset
    02.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus
Opintojakso käsittelee suomalaisen henkilöverotuksen keskeisiä käsitteitä ja normeja. Käytyäsi tämän opintojakson osaat laatia yksityishenkilön veroilmoituksen ottaen huomioon veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot. Tunnet eriytetyn verojärjestelmän ja osaat arvioida maksettavaksi tulevan veron määrän

Opintojakson osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Vastuullisuusosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet välittömän verotuksen keskeiset teoreettiset käsitteet, hahmotat henkilöverotuksen kokonaisuuden ja osaat ennakoida eri toimenpiteiden verovaikutuksia.
Sisältö
    Keskeisenä sisältönä ovat tuloverojärjestelmän rakenne, ansiotuloverotus, pääomatuloverotus, verotusmenettely sekä perintö- ja lahjaverotus.
Toteutus
    Opintojakso toteutetaan verkossa täysin itsenäisesti perehtyen eri teemoihin. Jokaiseen teemaan kuuluu osatenttejä.
Kirjallisuus
    vero.fi -sivusto
verokampus.fi -sivusto
Taloustaito-lehden artikkeleita.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on HL00BD26-3003. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.