Seksuaaliterapia -täydennyskoulutusavaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) järjestää Seksuaaliterapia 30 op - täydennyskoulutuksen seksuaalineuvoja- koulutuksen jatko-opintoina.

Seksuaaliterapia 30 op -koulutuksessa hankit valmiudet terapeuttisten menetelmin käyttöön seksuaalisten toimintahäiriöiden, parisuhteen pulmien hoidossa sekä kohtaamaan seksuaali-identiteetin ja seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan kysymyksiä. Koulutus perustuu seksologiseen monitieteiseen tietoperustaan ja menetelmäosaaminen ensisijaisesti voimavara- ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan seksuaaliterapiatyössä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat kouluttaneet pitkään seksologian asiantuntijoita työelämän tarpeisiin. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti palkittu seksologian aihealueiden kouluttaja ja korkeakoululle on myönnetty laatuleima Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttaman kansainvälisen auditoinnin pohjalta.
Aika
    14.02.2022 - 14.03.2023
Ilmoittautumiset
    07.01.2022 mennessä
Paikka
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Lutakon kampus, Piippukatu 2
Kohderyhmä
    Koulutukseen voi hakea sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan tai muun soveltuvan alan ammattilainen, jolla on alan korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan väistyneen opistoasteen tutkinto. Koulutukseen hakijalla tulee olla suoritettuna seksuaalineuvojakoulutus (30 op).

Psykoterapeuttipätevyydellä koulutukseen hakeutuvalla tulee olla Valviran hyväksymä psykoterapiapätevyys. Seksuaalineuvojakoulutusta ei edellytetä, mutta ainoastaan ne psykoterapeutit, joilla on aiemmin suoritettu seksuaalineuvojakoulutus voivat hakea pohjoismaista auktorisointia (NACS).
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja opinnot suoritettuaan osaa toimia seksuaaliterapeuttina: hän tunnistaa ja hoitaa lyhytterapeuttisin menetelmin seksuaalisia toimintahäiriöitä sekä parisuhdepulmia, hän osaa tukea asiakkaita seksuaali-identiteetin ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksissä, hän osaa tukea seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneita asiakkaita ja luoda verkostoja moniammatillisen työn tueksi.
Sisältö
    Seksuaaliterapeuttinen tietoperusta: seksuaalikehitys, seksuaalinen identiteetti, erotiikka ja rakkaus, parisuhde ja seksuaalisuus, addiktoitunut seksuaalikäyttäytyminen, parafiliat, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, seksuaaliset toimintahäiriöt, seksuaalisuus ja monikulttuurisuus.

Seksuaaliterapeuttinen menetelmäosaaminen: Klassinen seksuaaliterapia, ratkaisukeskeinen lyhytterapia, traumaterapian ja pariterapian lähtökohtia, työskentelymalleja seksuaalista väkivaltaa kohdanneille asiakkaille.

Seksuaaliterapian ammatillinen asiantuntijuus: Kehittämistyö ja henkilökohtaisia osaamistavoitteita tukevat opinnot.
Toteutus
    Seksuaaliterapiaopinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksessa on yhteensä 18 lähiopetuspäivää. Lähipäivät pidetään: 14.-15.2.2022, 25.-26.4.2022, 30.-31.5.2022, 22.-23.8.2022, 3.-4.10.2022, 28-29.11.2022, 30.-31.1.2023 ja 13.-14.3.2023.

Koulutus sisältää NACS:n (Nordic Association for Clinical Sexology) vaatimusten mukaisesti 300 tuntia monimuoto opetusta. Tuntimäärään sisältyy 25 tuntia työskentelyä oman seksuaalisuuden parissa (SSA = Sexual Self Acknowledgement). Lähiopintojaksojen välillä on vertaisryhmätapaamisia 36 tuntia, kliinistä asiakastyötä 100 tuntia työnohjauksessa sekä alan kirjallisuuteen tutustumista (4000 sivua).

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siihen kuuluu työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. NACS auktorisointi edellyttää 75 tuntia ryhmätyönohjausta tai 50 tuntia yksilötyönohjausta kliinisen työn tueksi. Auktorisoinnin edellyttämästä 75 tunnin ryhmätyönohjauksesta 16 tuntia sisältyy koulutukseen. Muu auktorisointiin edellytetty työnohjaus on mahdollista hankkia Jyväskylän ammattikorkeakoulusta omakustanteisesti.

Osallistuja voi hyväksytysti suoritettujen opintojen ja vaadittavan työnohjauksen jälkeen käyttää nimikettä seksuaaliterapeutti ja hakea Specialist in Sexological Counselling -nimikkeen (erityistason seksuaaliterapeutti, NACS) auktorisointia Pohjoismaiselta kliinisen seksologian yhdistykseltä (NACS). NACS edellyttää osallistumista (80 %) lähiopintojaksoille. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osittain hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulu- tutkintoon (YAMK) liittyvissä opinnoissa.
Hinta
    Osallistumismaksu on 3 400 € + alv 24 %. Hintaan sisältyvät yhteinen lähijaksojen opetus, etäopintojen ja kehittämishankkeen ohjaus sekä 16 h ryhmätyönohjausta. Opiskeluun liittyvät mahdolliset internaattijaksot ja mahdolliset opintokäynnit sekä lähiopiskelun aikaiset matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannukset (internaattijaksot kohtuuhintaisessa kurssikeskuksessa tms.) osallistuja kustantaa itse.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, THM, 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi, JAMK, hyvinvointiyksikkö
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Haku päättyy 7.1.2022. Haku osoitteessa www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Ammatilliset/.Valinta tapahtuu hakemusten ja puhelinhaastattelun perusteella seuraavien kriteereiden pohjalta: koulutus ja työkokemus, koulutukseen hakeutumisen motivaatio ja perustelut, sitoutuminen koulutusprosessiin sekä työssä koettu tarve seksuaaliterapiataitojen kehittämiselle. Valintakriteerit täyttävät hakijat haastatellaan. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.

Ilmoittaudu koulutukseen