Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutus 10 opavaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön.
Aika
    19.11.2021 - 27.03.2022
Ilmoittautumiset
    14.09.2021 mennessä
Paikka
    Koulutuksen lähiopetus tapahtuu Jyväskylässä kevään 2022 aikana.

Noudatamme lähiopetuksen osalta valtakunnallisia, alueellisia ja oppilaitoksen covid-tilanteeseen liittyviä ohjeita ja rajoituksia, ja nämä voivat vaikuttaa koulutuksessa ilmoitettuhin lähiopetuspäivien järjestelyihin tai aikatauluhin.
Kohderyhmä
    Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka tarvitsevat omassa asiakastyössään koira-avusteisia metodeja.
Sisältö
    Lähiopetuksessa tutustutaan koira-avusteisen työskentelyn perusteisiin ja eettisiin näkökulmiin, jotka ohjaavat työtä. Eri ammattialojen edustajat kertovat koira-avusteisesta työskentelystä omassa työssään. Kurssilla käsitellään koiran elekieltä sekä kasvatus-kuntoutuskoiran koulutukseen liittyviä asioita. Lähiopetukseen kuuluvat myös kontakti-harjoitukset koirien kanssa. Verkkotyöskentely keskittyy työmuodon teoreettisiin näkökulmiin. Verkkotyöskentely sisältää lisäksi ryhmäkeskusteluja ja kirjallisten töiden tekemistä. Verkko-opinnot täydentävät ja syventävät kontaktiopetuksessa hankittua tietoa.

Koulutus sisältää 8 lähi-/etäopetuspäivää ja 19-20.11.2021 on etäkoulutuspäivät, ja lähiopetuspäivät ovat 21-22.1, 11-12.2.ja (huom. la-su) 26-27.3.2022.
Koulutukseen kuuluu myös kaksi iltawebinaaria 8.12.2021 ja 14.3.2022. klo 17-19.


Ensimmäisissä lähiopetuspäivissä opiskellaan ilman koiria. Samalla sovitaan tarkempi aikataulu koirien kanssa työskentelyyn kurssin muina viikonloppuina. Koiran kanssa työskentelyssä painotetaan ammatillista näkökulmaa. Koulutukseen voi osallistua myös ilman koiraa.

Lähiopetuksessa on useita kouluttajia eri aloilta sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Opetusta koordinoi Heidi Kihlström-Lehtonen, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.Koulutus toteutetaan yhteistyössä Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n kanssa.
Hinta
    1 200 € + alv 24% sisältäen opetuksen (lähijaksot ja etäopetus), verkko-oppimisympäristön ja sähköisen opetusmateriaalin. Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.
Lisätietoja
    Ilmoittautuminen ja toteutus: Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, 040 560 7927, sanna.peltola@jamk.fi
Sisältö: Heidi Kihlström-Lehtonen, lehtori, heidi.kihlstrom@jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittautuminen avautuu 8.4.2021 klo 9 osoitteessa www.jamk.fi/koulutus/taydennyskoulutus

Lisäksi pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen sanna.peltola@jamk.fi 14.9.2021 mennessä max. yksi A4-sivuinen liite ilmoittautumisen yhteydessä, jossa tulee ilmetä seuraavat asiat: koirakon mahdollinen aikaisempi työkokemus ja suunnitelma kuinka aiot hyödyntää koira-avusteista menetelmää työssäsi tulevaisuudessa Kerro lisäksi koiran ikä ja rotu sekä onko koirakko suorittanut yhdistyksen soveltuvuuskokeen.

Koulutukseen otetaan enintään 22 osallistujaa. Valinnoissa otetaan huomioon hakijan
sosiaali-, ja terveys- ja kasvatusalan koulutustausta, koira-avusteisen menetelmän hyödynnettävyys omassa työssä, sekä mahdollinen koiran soveltuvuuskokeen läpäisy http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/.

Hakijat saavat valintapisteitä seuraavasti: hakijan, sosiaali-, ja terveys- ja kasvatusalan vähintään toisen asteen tutkinto 2 pistettä, ei alan tutkintoa – ei voida valita, aikaisempi työkokemus sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan töistä, alle 1 vuotta 0p, 1-2 vuotta 1p, 2-5 vuotta 2p, yli 5 vuotta 3p., koira-avusteisen menetelmän hyödynnettävyys omassa työssä 1-3 p, koiran soveltuvuuskokeen läpäisy; ei ole suorittanut soveltuvuuskoetta 0 pistettä, soveltuvuuskoe läpäisty 3 pistettä. Tasavertaisten hakijoiden kesken ratkaisee ilmoittautumisjärjestys.
Muu informaatio
    Suosittelemme, että koira-avusteista työskentelyä aloittava kävisi soveltuvuuskokeen (tiedot yhdistyksen nettisivuilla). Yhdistyksen soveltuvuuskokeen (http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/) läpäiseminen tukee sitä, että voi jatkossa työskennellä oman koiransa kanssa. Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry järjestää soveltuvuuskokeita. Tietoa soveltuvuuskokeista saa yhdistyksen verkkosivuilta: http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/yhdistyksen-toiminta/soveltuvuuskoe/ sekä koirakoevastaavalta koirakoevastaava@kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

Ilmoittaudu koulutukseen