Budjetointi, 3 op (EduFutura)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    24.05.2021 - 31.07.2021
Ilmoittautumiset
    16.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Taloushallinto
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää budjetoinnin merkityksen organisaation toiminnan ohjauksessa. Opiskelija hallitsee budjetointitekniikat ja osaa rakentaa yrityksen tarpeisiin soveltuvan budjetointijärjestelmän. Opiskelija tuntee perinteisen budjetoinnin kritiikin.
Sisältö
    Budjettijärjestelmä, budjetin tehtävät, budjettikausi, budjettien laatiminen ja tarkkailu sekä budjetoinnin kehittämisvaihtoehdot.
Toteutus
    Webinaarit
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät
Kirjallisuus
    Oppimateriaali
Åkerberg, P. (2017). Budjetointi 2020-luvulla (1. painos). Helsinki: Alma Media Pro. ISBN 978-952-14-3161-6 verkkoaineisto (e-kirja) ja ISBN 978-952-14-3159-3 (sidottu).
Järvenpää, M., Länsiluoto, A., Partanen, V. & Pellinen, J. (2013). Talousohjaus ja kustannuslaskenta (2. uud. painos). Helsinki : Sanoma Pro. ISBN 978-952-63-2005-2 (nidottu). Budjetointia käsittelevät luvut. (HUOM! Myös muut painokset ovat soveltuvia.)
Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. (2005). Johdon laskentatoimi. (6. uud. painos). Helsinki : Edita. ISBN 978-951-37-4109-9 (nidottu). Budjetointia käsittelevät luvut. (HUOM! Myös muut painokset ovat soveltuvia.)
Jormakka, R., Koivusalo, K., Lappalainen, J. & Niskanen, M. (2015). Laskentatoimi. Helsinki : Edita. ISBN 978-951-37-6782-2 (verkkoaineisto) ja ISBN 978-951-37-6622-1 (nidottu). Budjetointia käsittelevät luvut. (HUOM! Myös muut painokset ovat soveltuvia.)
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on HTLL2001-3001. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.