Yksittäiset opintojaksot

Koulutus Ajankohta Ilmoittautuminen viim. Paikka
Luomutuotanto, 5 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 31.12.202131.10.2021Verkkototeutus
Kanat ja pienkanalat 3 op (nonstop)(CampusOnline)07.01. - 31.12.202130.09.2021Verkkototeutus
Basics of Purchasing 5 cr (nonstop) (CampusOnline)01.03. - 31.08.2021Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnissäOnline studies
Hankinnan perusteet, 5 op (nonstop) (CampusOnline)01.03. - 31.08.2021Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnissäVerkkototeutus
Peltoviljelyn perusteet, 6 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 31.07.202131.05.2021Verkkototeutus
3D Modelling CATIA V6, 3 cr (nonstop) (CampusOnline)01.01. - 16.05.202130.04.2021Online studies
3D-mallinnus perusteet 2 Inventor , 1 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
3D-mallinnus perusteet Inventor, 1 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
3D-mallinnus perusteet Vertex 1, 1 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
3D-tulostuksen mahdollisuudet yritystoiminnassa, 5 op YAMK (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
AutoCAD 3D-mallinnus, 1 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
AutoCAD Mechanical, 1 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
AutoCAD perusteet 2, 1 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
AutoCAD perusteet, 1 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
AutoCAD Plant 3D-putkistosuunnittelu, 2 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
AutoCAD Plant PI-kaavioiden piirtäminen, 1 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
Ennakoiva kunnossapito, 3 op (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
Geometrinen tuotemäärittely (GPS) ja malliperustainen tuotemäärittely (MBD), 2 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
Inventor Frame Generator, hitsatut teräsrakenteet, 2 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
Inventor mallinnus ja ohutlevyt, 2 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
Johdanto palvelumuotoiluun, 1 op (nonstop) (CampusOnline)04.01. - 31.05.202130.04.2021Verkkototeutus
Kasvituotannon ekonomia 3 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 31.07.202130.04.2021verkko-opinnot
Kehity 3D-tulostusosaajaksi, 5 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
Maatilatalouden kirjanpito ja verotus 7 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 31.07.202130.04.2021verkko-opinnot
Muotoilun perusteet ja pintamallinnus, 3 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
NDT-menetelmät kunnossapidossa, 1 op, (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
Sources and Potentials of Different Biomass By-products, 4 cr (CampusOnline)22.03. - 10.05.202130.04.2021Online studies
Statiikka, 4 op (nonstop) 11.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
Statiikka, 4 op (nonstop) (CampusOnline)11.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
Visualisointi ja graafinen ilme 3D malleissa, 2 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202130.04.2021Verkkototeutus
Kasvituotannon suunnittelu, 6 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 16.05.202104.04.2021Verkkototeutus
Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvointi, 8 op (nonstop) (CampusOnline)01.01. - 16.05.202104.04.2021Verkkototeutus
Git -versionhallinta ja Gitlab -projektien hallintaympäristö , 1 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 30.04.202131.03.2021Verkkototeutus
Laatutekninen perusajattelu, 1 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 31.05.202131.03.2021Verkkototeutus
Basics of Purchasing 5 cr (nonstop) (CampusOnline)01.12.2020 - 31.05.202128.02.2021Online studies
Future Technology in Tourism, 5 cr (Campusonline)22.03. - 21.05.202128.02.2021
Hankinnan perusteet 5 op (nonstop) (CampusOnline)01.12.2020 - 31.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Laadun kehittämistekniikat, 4 op (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 31.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Läheisväkivallan ennaltaehkäisy, 5 op (Campus Online)15.03. - 21.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena, 5 op (Campus Online)15.03. - 21.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Multicultural Work in Social and Healthcare Services, 5 cr (CampusOnline)15.03. - 21.05.202128.02.2021Online course
Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio, 5 op (Campus Online)22.03. - 14.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Purchasing management (Master's level) 5 cr (nonstop) (CampusOnline)07.01. - 31.05.202128.02.2021Online studies
Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä, 5 op (Campus Online)15.03. - 21.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Terveysteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet, 5 op (Campus Online)15.03. - 21.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Työhön kuntoutuminen, 5 op (Campus Online)15.03. - 21.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Työkykykuntoutuksen menetelmät, 5 op (Campus Online)15.03. - 21.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Lujuusoppi, 6 op (nonstop) (CampusOnline)08.03. - 16.05.202111.02.2021Verkkototeutus
Esports coaching, 5 cr (Campusonline)15.02. - 21.05.202131.01.2021
Esteettömien palveluiden tuottaminen, 5 op, (Campusonline)04.03. - 06.05.202131.01.2021Verkkototeutus
Nature Based Tourism, 5 cr (Campusonline)15.02. - 25.04.202131.01.2021Online course
Sport Tourism, 5 cr (Campusonline)15.02. - 25.04.202131.01.2021Online Course
Yritysrahoitus, 5 op (Campusonline)15.02. - 18.04.202131.01.2021Verkkototeutus
Wellbeing Tourism, 5 Cr (Campusonline)15.02. - 25.04.202124.01.2021Online course
Pankki- ja vakuutustoiminta, 5 op (Campusonline)01.02. - 09.04.202119.01.2021Verkkototeutus
Sexual Health Promotion and Human Rights, 5 cr (CampusOnline, Master's level)08.02. - 18.06.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytOnline course
Tutkiva kehittäminen, 5 op (Campus Online, YAMK)01.02. - 21.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Saavutettavuus markkinointiviestinnässä, 5 op (Campusonline)11.01. - 21.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Approach to Cultural Tourism, 5 cr (Campusonline)15.02. - 09.04.2021Online-ilmoittautuminen on päättynyt
From Idea to Product in Cultural Tourism, 5 cr (Campusonline)12.04.2021 - 03.06.2022Online-ilmoittautuminen on päättynyt
Itsensä johtaminen, 4 op (Campusonline)02.02. - 21.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä, 5 op (Campus Online)11.01. - 12.03.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Työkykykuntoutuksen palvelut, 5 op (Campus Online)11.01. - 13.03.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa, 5 op (CampusOnline)07.01. - 31.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla, 5 op (Campus Online)11.01. - 12.03.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa, 5 op (Campus Online)11.01. - 21.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Lohkoketjuteknologia päivittäisessä liiketoiminnassa, 5 op (Campusonline)11.01. - 28.02.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Läheisväkivallan ennaltaehkäisy, 5 op (Campus Online)11.01. - 21.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena, 5 op (Campus Online)11.01. - 12.03.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö, 5 op (Campus Online)11.01. - 31.03.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen, 5 op (Campus Online, YAMK)11.01. - 21.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Työhyvinvoinnin johtaminen, 5 op (Campusonline)11.01. - 21.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus

Palaa