Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutus 10 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön.
Aika
    16.04.2020 - 15.08.2020
Ilmoittautumiset
    08.03.2020 mennessä
Paikka
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Rajakatu 35, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka tarvitsevat omassa asiakastyössään koira-avusteisia metodeja.
Sisältö
    Lähiopetuksessa tutustutaan koira-avusteisen työskentelyn perusteisiin ja eettisiin näkökulmiin, jotka ohjaavat työtä. Eri ammattialojen edustajat kertovat koira-avusteisesta työskentelystä omassa työssään. Kurssilla käsitellään koiran elekieltä sekä kasvatus-kuntoutuskoiran koulutukseen liittyviä asioita. Lähiopetukseen kuuluvat myös kontakti-harjoitukset koirien kanssa. Verkkotyöskentely keskittyy työmuodon teoreettisiin näkökulmiin. Verkkotyöskentely sisältää lisäksi ryhmäkeskusteluja ja kirjallisten töiden tekemistä. Verkko-opinnot täydentävät ja syventävät kontaktiopetuksessa hankittua tietoa.
Koulutus sisältää 8 lähiopetuspäivää:
16-17.4. (to–pe), 15.-16.5. (pe-la), 12.-13.6. (pe-la) ja 14.-15.8. 2020 (pe-la).

Ensimmäisissä lähiopetuspäivissä opiskellaan ilman koiria. Samalla sovitaan tarkempi aikataulu koirien kanssa työskentelyyn kurssin muina viikonloppuina. Koiran kanssa työskentelyssä painotetaan ammatillista näkökulmaa. Koulutukseen voi osallistua myös ilman koiraa.
Hinta
    1 100 € + alv 24% sisältäen opetuksen (lähijaksot ja etäopetus), sähköisen opetusmateriaalin sekä ensimmäisenä ja viimeisenä lähiopetuspäivänä kahvin/teen. Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.
Lisätietoja
    Ilmoittautuminen ja toteutus: Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, 040 560 7927, sanna.peltola@jamk.fi
Sisältö: Heidi Kihlström-Lehtonen, lehtori, heidi.kihlstrom@jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 8.3.2020 mennessä osoitteessa www.jamk.fi/koulutus/taydennyskoulutus

Lisäksi pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen sanna.peltola@jamk.fi max. yksi A4-sivuinen liite ilmoittautumisen yhteydessä, jossa tulee ilmetä seuraavat asiat: koirakon mahdollinen aikaisempi työkokemus ja suunnitelma kuinka aiot hyödyntää koira-avusteista menetelmää työssäsi tulevaisuudessa Kerro lisäksi koiran ikä ja rotu sekä onko koirakko suorittanut yhdistyksen soveltuvuuskokeen.

Koulutukseen otetaan enintään 22 osallistujaa. Valinnoissa otetaan huomioon hakijan
sosiaali-, ja terveys- ja kasvatusalan koulutustausta, koira-avusteisen menetelmän hyödynnettävyys omassa työssä, sekä mahdollinen koiran soveltuvuuskokeen läpäisy http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/.

Hakijat saavat valintapisteitä seuraavasti: hakijan, sosiaali-, ja terveys- ja kasvatusalan vähintään toisen asteen tutkinto 2 pistettä, ei alan tutkintoa – ei voida valita, aikaisempi työkokemus sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan töistä, alle 1 vuotta 0p, 1-2 vuotta 1p, 2-5 vuotta 2p, yli 5 vuotta 3p., koira-avusteisen menetelmän hyödynnettävyys omassa työssä 1-3 p, koiran soveltuvuuskokeen läpäisy; ei ole suorittanut soveltuvuuskoetta 0 pistettä, soveltuvuuskoe läpäisty 3 pistettä. Tasavertaisten hakijoiden kesken ratkaisee ilmoittautumisjärjestys.
Muu informaatio
    Suosittelemme, että koira-avusteista työskentelyä aloittava kävisi soveltuvuuskokeen (tiedot yhdistyksen nettisivuilla). Yhdistyksen soveltuvuuskokeen (http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/) läpäiseminen tukee sitä, että voi jatkossa työskennellä oman koiransa kanssa. Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry järjestää soveltuvuuskokeita. Tietoa soveltuvuuskokeista saa yhdistyksen verkkosivuilta: http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/yhdistyksen-toiminta/soveltuvuuskoe/ sekä koirakoevastaavalta koirakoevastaava@kasvatus-kuntoutuskoirat.fi
Materiaali     esite_k20.pdf