Suomalaisen työelämän osaaja, korkeakouludiplomi, 60 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Suomalaisen työelämän osaaja -koulutuksessa voit syventää ja laajentaa omaa ammatillista erityisosaamistasi liiketalouden alalla. Käytettävissäsi on laaja valikoima opintoja, joista suunnitellaan omaa osaamistarvettasi vastaava kokonaisuus.

Mikäli olet suorittanut tutkinnon joltakin muulta alalta, tarjoaa koulutus sinulle mahdollisuuden hankkia lisäosaamista esimerkiksi johtamisesta, markkinoinnista tai vaikkapa myyntityöstä.

Koulutuksessa perehdyt suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaista työelämää ohjaaviin sääntöihin. Pääset myös vahvistamaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoasi, erityisesti ammatillisessa viestinnässä.

Opinnot sisältävät harjoittelua alan työtehtävissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti työ- tai harjoittelupaikassa.
Aika
    20.08.2019 - 31.05.2021
Ilmoittautumiset
    30.08.2020 mennessä
Kohderyhmä
    Tämä koulutus sopii erityisesti sinulle, jos
- olet maahanmuuttaja
- sinulla on jo korkeakoulututkinto tai korkeakouluopintoja tehtynä
- tavoitteenasi on saada työpaikka tai jatkaa opintojasi samalla tai kokonaan eri alalla
- et ole vielä löytänyt koulutustasi vastaavaa työpaikkaa Suomesta
- selviydyt opinnoista suomen kielellä (yleisen kielitutkinnon tasoa 3 vastaava osaaminen)
Sisältö
    Opinnot koostetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintotarjonnasta.

Opinnot koostuvat seuraavista teemoista:

Suomalaisen työelämän osaaja 30 op:
Ammatillinen kehittyminen 5 op
Yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Työelämän pelisäännöt 5 op
Työelämän muutokset 5 op
Suomen kieli ja viestintä 5 op + 5 op

Ammatillinen erityisosaaminen 30 op
Opiskelijan henkilökohtaisen osaamistarpeen mukaisia opintoja.
Toteutus
    Koulutuksen alussa kanssasi laaditaan opiskelusuunnitelma, jota voidaan muuttaa ja tarkentaa opintojen edetessä. Opintorytmi vaihtelee opintojaksoittain.

Opiskelet esimerkiksi luokkahuoneessa, verkkoympäristössä tai työpaikalla. Perehdyt opiskeltaviin asioihin lukemalla, havainnoimalla, osallistumalla luentoihin ja ryhmätapaamisiin sekä tekemällä ryhmätöitä. Opiskeluun sisältyy myös kirjallisten raporttien ja esseiden laadintaa.
Hinta
    Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi toteutetaan UOMA-hankkeen koulutuspilottina. Pilottivaiheessa koulutus on maksuton kohderyhmään kuuluville osallistujille.
Lisätietoja
    Sisältöihin liittyvät kysymykset:
Piia Hynynen, koulutuskoordinaattori
+358 40 559 1802
etunimi.sukunimi@jamk.fi