Mediakasvatustaidot vuorohoidossa 2 op, verkkototeutus

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Mediakasvatustaidot vuorohoidossa - koulutus tarjoaa työkaluja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen vuorohoidossa. Vuorohoitoon tyypillisesti liittyvät erirytmisyys, epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus luovat työntekijöille osaamisvaatimuksia ja haasteita. Koulutuksessa tarkastellaan mediakasvatuksellista ja teknologista osaamista ja sen hyödyntämistä lasten arjessa sekä kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena vuorohoidossa.
Aika
    16.03.2020 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    27.03.2020 mennessä
Paikka
    Opetus tapahtuu verkko-oppimisympäristössä
Kohderyhmä
    Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuorohoidon koko henkilöstö ja esimiehet.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa henkilöstön mediakasvatustaitoja vuorohoidossa. Koulutuksella tuetaan media- ja teknologialähtöisten työmenetelmien ja välineiden hyödyntämistä sekä pedagogista dokumentointia vuorohoidon vaihtelevassa arjessa. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan lasten vertaissuhteiden tukemista median ja teknologian avulla. Koulutuksella lisätään myös vuorohoidon ammattilaisten verkostoitumista ja osaamisen jakamista. Koulutuksella pyritään myös tuottamaan uusia toimintatapoja ja jakamaan hyviä käytänteitä vuorohoitoyksiköissä, kunnissa sekä yksiköiden työntekijöiden välillä.
Sisältö
    • Median eri muodot ja välineet
• Medialukutaito, median käyttäminen ja tuottaminen turvallisesti
• Pedagoginen dokumentointi teknologiaa hyödyntäen
• Vertaissuhteiden tukeminen ja ylläpitäminen median avulla
Toteutus
    Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-oppimisympäristössä ja koulutus sisältää oppimistehtävän ja ohjattua vuorovaikutteista keskustelua.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksuton OPH:n määrittelemälle kohderyhmälle. Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä
Lisätietoja
    Kouluttaja:
Timo Hintikka, KM, LTO, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta, 0400 752 844, pia.piispanen@jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Materiaali     mediakasvatustaidot_vuorohoidossa_esite_jamk_2020_2.pdf
Peruutusehdot
    Ilmoittautuminen on sitova. Peruminen tehdään kirjallisesti. Kun ilmoittaudut varsinaisena ilmoittautumisaikana, sinulla on 14 päivän ajan oikeus perua ilmoittautumisesi maksutta. Tämän jälkeen tai mikäli et saavu opintojaksolle, perimme koko osallistumismaksun. Sairaustapauksissa maksun peruminen harkitaan tapauskohtaisesti. Suoritettu opintomaksu on edellytys koulutukseen osallistumiselle.