Läheisväkivallan ennaltaehkäisy, 5 op (EduFutura)avaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    01.09.2021 - 17.12.2021
Ilmoittautumiset
    08.08.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Kohderyhmä
    VAIN Gradian ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoille
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    - ymmärtää läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet, tunnistaa ne ja saada valmiuksia väkivallasta puheeksiottamiseen kohdatessaan asiakkaita ja perheitä
- tietää valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osata soveltaa niitä omassa työssään
- ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja osata tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen
- osata käyttää voimavaraistavaa ohjausta ja neuvontaa läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa
Sisältö
    - Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu
- Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
- Turvataidot ja turvakeskustelu
- Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä
- Oma ammatillinen kehittyminen
Toteutus
    Itsenäinen verkko-opiskelu,
oppimistehtävät, yksilötyöskentely. Opintojaksolla ei ole webinaareja.
Kirjallisuus
    Tehtäväkohtaiset sähköiset lähteet
Hinta
    Maksuton Jyväskylän yliopiston ja Gradian opiskelijoille
Lisätietoja
    Eija Kuisma (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaudu koulutukseen