Lohkoketjuteknologia päivittäisessä liiketoiminnassa, 5 op (Edufutura)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    11.01.2021 - 28.02.2021
Ilmoittautumiset
    13.12.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee lohkoketjuteknologian teorian perusteet, lohkoketjuteknologiaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä ymmärtää mihin lohkoketjuteknologiaa voidaan käyttää liiketalouden näkökulmasta. Opiskelija osaa soveltavaa lohkoketjuteknologiaa liiketalouden sovellutuksiin sekä ymmärtää lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia, riippuvuuksia ja rajoituksia liiketalouden näkökulmasta.
Sisältö
    Opintojakso jakautuu kahteen osioon: (1) teoria ja (2) liiketalous.
Teoriaosion sisältö:
• Mikä on lohkoketju?
• Lohkoketjun lupaus
• Lohkoketjun rakennuspalikat
• Hajautetut tilikirjat
• Koneellinen luottamus
• Konsensus
• Julkiset vs. yksityiset lohkoketjut
• Satoshi Nakamoto ja ajatus Bitcoinista
• Lohkoketjuteknologian kehitystyökaluja
• Teorian harjoitustehtävät
• Teorian pakollinen oppimistehtävä

Liiketalousosion sisältö:
• Lohkoketjun liiketoimintamahdollisuudet
• Lohkoketju finanssialalla
• Millaisia käytännön sovelluksia on jo olemassa, joissa hyödynnetään lohkoketjuteknologiaa?
• Älykkäät sopimukset
• Mitä lohkoketjuteknologia mahdollistaa tulevaisuudessa?
• Liiketalouden pakollinen oppimistehtävä
Toteutus
    Videoidut luennot, kirjallinen materiaali, harjoitustehtävät ja oppimistehtävät. Opintojaksoon ei sisälly lähiopetusta.

Opintojakso on aikataulutettu seitsemän viikon suoritukseksi. Työskentely on itsenäistä, pari- tai ryhmätyöskentelyä. Saat opintojaksolla suorittamistasi oppimistehtävistä opettajalta joko yksilöpalautetta tai ryhmäpalautetta.

Verkko-opetustoteutuksella edellytetään päätelaitteesi ja oppimisympäristön yhteensopivuutta. Tarvitset kuulokemikrofonin, web-kameran ja toimivan verkkoyhteyden. Etäopetustoteutukseen sisältyy oppimistehtäviä, jotka voit toteuttaa kirjallisesti, videoiden tai luomalla äänitiedoston.
Kirjallisuus
    Opettajan laatima materiaali verkko-oppimisympäristössä. Lisäksi opettaja suosittelee täydentävää materiaalia. Opiskelija hyödyntää myös kirjaston aineistoa tai vapaasti saatavilla olevaa verkkomateriaalia oppimistehtävissä opintojakson aikana.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu