Kauran mahdollisuudet liiketoiminnassa ja kuluttajatrendit, 5 op (Campusonline)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.09.2019 - 27.10.2019
Ilmoittautumiset
    10.09.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Elintarvikeketjun perusymmärrys
Tavoite
    Opiskelija tuntee keskeisimmät asiat elintarvikekauran liiketoimintamahdollisuuksista, ja miten kuluttajatrendit muokkaavat kauran kysyntää.
Opiskelija ymmärtää kauran merkityksen ravitsemukselle, terveysvaikutukset, soveltuvuuden erityisruokavalioihin, ja kauralle myönnetyt terveysväittämät.
Opiskelija tuntee suomalaisen kauran vientimahdollisuudet ja siihen liittyvät ajankohtaiset hankkeet.
Opiskelijalla on valmiudet hyödyntää kauraan liittyvää tutkimustietoa markkinointiviestinnässä, sekä seurata kauran kysyntään ja vientimahdollisuuksiin liittyvää keskustelua, ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä.
Opiskelija tuntee alan keskeisiä toimijoita ja tunnistaa alan tulevaisuuden osaamistarpeet.
Sisältö
    Kauran kysyntää ohjaavat kuluttajatrendit
Kaura ravitsemuksessa ja osana erityisruokavalioita
Kauran vientimahdollisuudet
Kauraan liittyvät ajankohtaiset viestintä- ja tutkimushankkeet
Toteutus
    Webinaarit, itsenäinen opiskelu, ryhmä-/parityöskentely
Verkko-opiskelu, osallistumiseen tarvitset tietokoneen, kiinteän laajakaistayhteyden, kuulokemikrofonin ja webkameran.

Webinaarit, itsenäinen opiskelu, ryhmä-/parityöskentely
Kirjallisuus
    Chu, Y. 2013. Oats Nutrition and Technology. Wiley.
Oats Chemistry and Technology. Toim. F.H. Webster & P.J. Wood.
AACC International, Elsevier Inc.
Soveltuvin osin. Molemmat saatavilla e-kirjana JAMK:n kirjastossa.