Venäjän kulttuuri ja kieli, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    28.10.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    30.09.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Opiskelija aloittaa tutustumisen venäjän kieleen ja kulttuuriin. Hän tuntee venäläistä kulttuuria ja osaa toimia korrektisti.

Opiskelija pystyy arvioimaan Venäjän lähimarkkina-alueiden tarjoamia mahdollisuuksia oman toimialan näkökulmasta.
Hän selviytyy yksinkertaisista viestintätilanteista venäjän kielellä.
Sisältö
    * venäläinen kulttuuri
* venäläisten elintaso, työ ja vapaa-aika ja niihin vaikuttavat tekijät
* Venäjä mahdollisuuksien maana
* venäjän kieliopinnot: venäläiset aakkoset, tutustuminen, tervehtiminen, kohteliaisuus
Toteutus
    Kontaktiopetus
Itsenäinen oppimistehtävä
Kirjallisuus
    Opettajan ilmoittama materiaali.
Hinta
    75 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu