Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen, aistihäiriöihin ja erityisherkkyyteen. SeMoCo-peruskurssi

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Koulutus toteutuu ja koulutukseen voi ilmoittautua vielä 17.11.2019 asti.

Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen, aistihäiriöihin ja erityisherkkyyteen.

SeMoCo- koulutuksessa paneudutaan käyttäytymisen eri osatekijöihin. Näitä ovat mm kommunikointi, hyvinvointi, ympäristö, tukiverkosto ja sensomotoriikka. Osallistujille neuvotaan, miten käyttäytymistä ja sensomotoriikkaa arvioidaan, jonka jälkeen tutustutaan SeMoCo (senso-motoris-kognitiivisiin) -harjoituksiin, joiden avulla pieninä annoksina, säännöllisesti arjessa toteuttamalla muokataan hermoston rakennetta ja toimintaa. Kun ympäristön ärsykkeet koetaan vähemmän uhkaavina ja häiritsevinä, yksilön toimintakyky ja keskittyminen paranevat ja uusien asioiden oppiminen helpottuu.

Koulutus liittyy Kehitysvammaliiton v. 2009 julkaisemaan kirjaan: Szegda, D & Hokkanen, E.: Apua arkeen ja aistihäiriöihin.
Aika
    20.11.2019 - 21.11.2019
Ilmoittautumiset
    17.11.2019 mennessä
Paikka
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 40100 Jyväskylä
Kohderyhmä
    SeMoCo- peruskurssi on suunnattu terapeuteille, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstölle tai kaikille erityislasten ja nuorten parissa työskenteleville.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään, miten aistihäiriöt vaikuttavat käyttäytymiseen ja oppimiseen. Tämä aistijärjestelmän epätasapaino voi ilmetä mm. ali- tai yliherkkyytenä äänille, hajuille, mauille sekä erilaisille visuaalisille tai taktiilisille ärsykkeille. Henkilön kyky olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa häiriintyy, koska hänen huomionsa kiinnittyy ensisijaisesti aistimuksiin. Merkkejä aistihäiriöistä voivat olla mm ylivilkkaus tai vetäytyminen, raivokohtaukset ilman näkyvää syytä, hyppiminen ja meluaminen, kömpelyys, keskittymiskyvyn puute ja epänormaali kipukynnys.
Sisältö
    OHJELMA KE 20.11.2019
9.00-9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.30 -9.45 Päivän avaus
9.45-10.45 Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät = kommunikointi, hyvinvointi, tukiverkosto ja ympäristö
10.45-11.00 Tauko
11.00-12.00 Aistipoikkeamien ilmenemismuodot
12.00-13.00 Lounastauko (omakustanteinen)
13.00-14.00 Aistitoimintojen arviointi
14.00-14.30 Kahvitauko (omakustanteinen)
14.30-15.15 Motoriikan kehitys ja arviointi
15.15-16:00 Käyttäytymisen arviointi ja muita ideoita arjen sujumiseksi

OHJELMA TO 21.11.2019
09.15-10.00 SeMoCo-ohjelman toteuttaminen arjessa
10.00-10.30 Tapauskertomus
10.30-10.45 Tauko
10.45-11.15 SeMoCo-harjoituksia: Kuulo- ja tasapaino
11.15-12.00 Toiminnallinen näkö ja näön harjoituksia
12.00-13.00 Lounastauko (omakustanteinen)
13.00-14.00 Tunto-, haju- ja makuaistin harjoituksia
14.00-14.30 Kahvitauko (omakustanteinen)
14.30-15.30 Motoriikan-, koordinaation ja kognitiivisia harjoituksia
15.30-16.00 Koulutuksen päätös, loppukeskustelu
Hinta
    190€ + alv 24%. Hintaan sisältyy luennot, luentomateriaali sähköisesti jaettuna ja todistus sekä aloituskahvit. Lounas on omakustanteinen.
Lisätietoja
    Järjestelyt: Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, etunimi.sukunimi@jamk.fi, puh. 040 560 7927
Sisältö: Erja Hokkanen, Kouluttaja, Apua Arkeen ry., erja.hokkanen@kolumbus.fi, puh. 040 515 5524
Muu informaatio
    Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Materiaali     semoco_esite_2019.pdf

Ilmoittaudu koulutukseen