Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen, 5 op (verkkototeutus, YAMK)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    06.09.2023 - 10.12.2023
Ilmoittautumiset
    24.11.2023 mennessä
Paikka
    Toteutus KAMK:in DevMoodlessa
Edeltävä osaaminen
    Perustason (A-taso) osaaminen palliatiivisesta hoitotyöstä.
Tavoite
    Opiskelija
• ymmärtää palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden kansainväliset ja kansalliset osaamisvaatimukset ja osaa tarkastella niitä kriittisesti moninaisissa toimintaympäristöissä.

• tunnistaa oman palliatiivisen hoidon asiantuntijuuteensa ja kliinisen osaamisensa vahvuudet ja kehittymistarpeet sekä laatii niiden pohjalta henkilökohtaisen kehittymis- ja opiskelusuunnitelman.

• arvioi kriittisesti ja näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkityksen omaan ja työyhteisön osaamiseen ja kehittämiseen.

• on sitoutunut oman asiantuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen, yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa verkostoissa.

• ymmärtää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa sekä edistää niiden toteutumista käytännössä.
Sisältö
    • Laajavastuiset tehtävänkuvat terveydenhuollossa; palliatiivisen hoidon kliininen asiantuntijuus, osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen
• Palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden ja osaamisen arviointi - lähtökohdat ja kehittämistavoitteet
• Palliatiivista hoitoa ja osaamista ohjaavat kansainväliset ja kansalliset säädökset ja suositukset
• Filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa
• Kansainväliset ja kansalliset trendit ja haasteet palliatiivisessa hoidossa ja niiden yhteys tulevaisuuden osaamiseen
Toteutus
    Verkko-oppiminen, webinaarit, oppimistehtävät, verkkoluennot, verkkokeskustelu, itsenäinen opiskelu
Kirjallisuus
    ETENE. 2003. Saattohoito – Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan muistio. Työryhmäraportti. Viitattu 28.8.2019 https://etene.fi/documents/1429646/1559090/Työryhmän+raportti+saattohoidosta.pdf/

Kotila, J., Axelin, A., Fageström, L., Flinkman, M., Heikkinen, K., Jokiniemi, K., Meretoja, R. & Suutarla, A. 2016. Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – laatua tulevaisuuden sote-palveluihin. Sairaanhoitajat/Fioca e-julkaisu. Viitattu 1.5.2019. https://sairaanhoitajat.fi/2016/laajavastuinen-sairaanhoitaja-muuttaa-sote-palveluita/

Oxford Textbook of Palliative Nursing. 2019. Toim. B. R. Ferrell & J. A. Paice. New York: Oxford University Press. Julkaistu myös e-kirjana. Section VII: Special Issues for Nurse in End-of-Life Care, 809-880. TAI

Advanced Practice Palliative Nursing. 2016. Toim. Dahlin, C., Coyne, P. J. & Ferrell, B. R. New York: Oxford University Press. Part One: The Palliative Advanced Practice Registered Nurse, s. 3-56.

Pihlainen, A. 2010. Hyvä saattohoito Suomessa. Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:6. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Kappaleet; 1-3, 7-8. Viitattu 28.8.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3033-9

Saarto, T. & Finne-Soveri, H. 2019. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa. Alueellinen kartoitus ja suositusehdotukset laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:14. Viitattu 2.4.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4041-3

Sairaanhoitajien uudet työnkuvat - laatua tulevaisuuden sote-palveluihin. 2016. Sairaanhoitajaliitto. https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2016/04/Laajavastuinen-sairaanhoitaja-muuttaa-sote-palveluita.pdf

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019. 2019. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:2. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sivut 297-302. Viitattu 28.8.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4036-9

Ajankohtaiset artikkelit ilmoitetaan oppimistehtävien yhteydessä.
Hinta
    Maksuton yhteistyösopimuksen mukaisille opiskelijoille