Git -versionhallinta ja Gitlab -projektien hallintaympäristö 1 op (nonstop)

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    31.08.2020 - 31.12.2020
Ilmoittautumiset
    30.11.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelija hallitsee ja osaa käyttää Git -versionhallinta työkaluun liittyvät toiminteet (add, merge, init, remove, branch, checkout). Opiskelija ymmärtää hajautetun versionhallinnan hyödyt projektille. Opiskelija osaa Gitlab -ympäristöä hyödyntäen suunnitella ja toteuttaa projektin alusta loppuun. Opiskelija saa visualisoitua projektin tulokset ja käytetyn työajan Gitlab -ympäristössä.
----------------------------------------------------------
The student masters and is able to use the Git version control tool (add, merge, init, remove, branch, checkout). The student understands the benefits of a distributed version control to a project. The student can plan and do a project from start to end in a Gitlab -project management environment. The student can visualize the results and time spent on the project in a Gitlab -environment.
Sisältö
    Opintojaksolla läpi käydään Git -versionhallinta työkalun toimenpiteet:
- Init
- Add
- Commit
- push / pull
- remove
- merge
- branch
- checkout

Gitlab -ympäristöstä opiskellaan
- Issue -toiminne
- Milestones -toiminne
- SSH & HTTPS, repositorioiden tiedonsiirtomenetelmät
- Commit -historia
- binääristen tiedostojen versionhallinta
- statistiikka
- repositorioiden asetukset
----------------------------------------------------------
On the course the student studies the following git -version control commands:
- Init
- Add
- Commit
- push / pull
- remove
- merge
- branch
- checkout

From Gitlab the student goes through:
- Issues
- Milestones
- SSH & HTTPS, repository data transfer methods
- Commit -history
- Version control for binary files
- Statistics
- Repository settings
Toteutus
    Itseopiskelumateriaali ja flipped-learning videot
Kirjallisuus
    Saharinen, Karo. 2018. Git -versionhallinta ja Gitlab -projektien hallintaympäristö. https://gitlab.labranet.jamk.fi/sahka/gitlab-opintojakso
Hinta
    15 €
JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/
Lisätietoja
    Non-stop toteutus
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Ilmoittaudu koulutukseen