Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 1, 29 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
   

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, 1. vuoden syyslukukauden opintoja. Opinnot sisältävät säännöllistä, viikottaista kontaktiopiskelua arkisin klo 8-20 välillä lukujärjestyksen mukaisesti (viikko 42 ei opetusta). Viikolla 35 erillisohjelma, jolloin tutustutaan tutkinto-ohjelmaan, ryhmään, opettajatutoreihin, tiloihin, lukujärjestyksiin, käytänteisiin.

Aika
    24.08.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    16.08.2020 mennessä
Paikka
    Dynamo, Piippukatu 2, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) tutkinto-ohjelmaan tähtäävät tai muuten alan opinnoista kiinnostuneet.
Toteutus
    Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen. Oikeassa laboratorioympäristössä työskentelyn lisäksi opintoihin kuuluvat luennot, projektiluontoiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely, verkko-opinnot sekä tentit.

1 opintopiste (op) vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Tutustu ennen opintojen alkua opiskelua koskeviin ohjeisiin osoitteessa www.jamk.fi/avoin/opiskelu> Opintojen aloitus. Sivulla ohjeistetaan mm. millainen ennakkotehtävä opintoihin tulee tehdä ennen opintojen alkua.
Hinta
    290 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Polkuopintoihin otetaan 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. HUOM! Mikäli olet TE-toimiston asiakkaana, huomaathan, että opiskelu oheisella polulla lasketaan päätoimiseksi (yli 5 op / kk).

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/

Polkuopinnot ovat kaikille yhteisiä opintoja. Suuntautumisvaihtoehtovalinta tehdään tutkinto-opiskeluissa, 2 opintovuoden keväällä.
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Osaajana kehittyminen, 2 op
JAMK InnoFlash, 2 op
Mat1 Yhtälöt 3 op
Matematiikkaan valmistavat opinnot 3 op
Mat1 Tukiopinnot 1op
Git -versionhallinta ja Gitlab -projektien hallintaympäristö 1 op (nonstop)
ICT-valmiudet, 3 op
Tietoverkot 5 op
Web-tekniikat 4 op
Ohjelmoinnin perusteet 5 op