Varhaisiän musiikkikasvatuksen ammatilliset erikoistumisopinnot - Musiikkiin integroitu taidekasvatus alle 3 -vuotiaan lapsen kasvun tukena, 30 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    06.02.2014 - 31.12.2014
Ilmoittautumiset
    06.02.2014 mennessä
Paikka
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Pitkäkatu 18-22
Kohderyhmä
    Erikoistumisopinnot on tarkoitettu alle 3 -vuotiaiden lasten kanssa työskenteleville opettajille ja ohjaajille, joilla on taustalla musiikkiopintoja, esim. musiikkipedagogit, varhaisiän musiikinopettajat, lastentarhanopettajat, tanssin- ja musiikinopettajat sekä kanttorit, joilla on kokemusta lapsiryhmien ohjaamisesta. Opiskelijan toivotaan olevan mukana työelämässä, jotta oppimistehtäviä voi soveltaa suoraan käytäntöön.
Tavoite
    Erikoistumisopintojen osaamistavoitteena on kehittää opiskelijan omia musiikillisia taitoja sekä liikkeellistä ja tanssillista ilmaisua sekä syventää aikaisempaa pedagogista osaamista em. alueilla. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa ja hyödyntää oppimaansa monipuolisesti omassa työssään.
Sisältö
    Koulutuksen pääsisältönä on alle 3-vuotiaan lapsen musiikkikasvatus sekä integraatio muihin taideaineisiin painottaen liikkeen ja tanssin osuutta (15 op). Lisäksi koulutukseen sisältyvät orientoivat opinnot (5 op), valinnaiset opinnot (3 op) ja oman työn kehittämishanke (7op).
Toteutus
    Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja suoritetaan työn ohessa. Lähiopetusjaksot ovat 6.-7.2., 20.–21.3., 24.-25.4., 5.-6.6, 11.–12.9., 23.–24.10. ja 11. – 12.12 (pidätämme oikeuden muutoksiin). Opinto-oikeus päättyy 31.12.2014.
Aikaisempia opintoja ja työelämässä hankittua osaamista voidaan hyväksilukea osaksi opintoja erikseen laadittavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
Hinta
    500,00 €
Lisätietoja
    Leena Pantsu, musiikkikasvatuksen lehtori, 040 510 5062, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Muu informaatio
    Hakuaika koulutukseen 7.1.2014 asti
Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Valintaan vaikuttavat työkokemuksen laatu ja pituus, hakijan motivoituneisuus, henkilökohtaiset ja työyhteisön kehittämistarpeet, sitoutuminen pitkäkestoiseen monimuotokoulutukseen sekä työantajan suositus. Valinnasta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille hakijoille.

Osallistumismaksu on 500 €/lukuvuosi.