Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot osaamiseksi – hyvät käytännöt jakoon! Päätöswebinaari Joensuu ja verkko

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Miten opetan tunne- ja sosiaalisia taitoja erityistä tukea tarvitsevalle tai maahanmuuttajalle? Millaisia turvataitoja lapsi tai nuori tarvitsee? Kahlitseeko kulttuurinen identiteetti opettajaa, entä oppilaita?

Koulutuksessa vahvistetaan kasvatus- ja opetushenkilöstön valmiuksia opettaa ja ohjata lasten ja nuorten tunne-, turva- ja sosiaalisia taitoja monikulttuurisessa ympäristössä. Koulutuksilla lisätään osallistujien tietoisuutta ja käytännön ohjaustaitoja sekä kulttuurista lukutaitoa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.
Aika
    04.04.2017 - 04.04.2017
Ilmoittautumiset
    31.03.2017 mennessä
Paikka
    Joensuu ja etävälitteisesti mahdollisuus seurata suora lähetys sekä tallenne jälkikäteen. Tarkempi paikkatieto ja ohjeet etäosallistumiseen lähetetään ilmoittautuneilla aloituskirjeessä.
Kohderyhmä
    Koulutus on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille, erityis- ja erityisluokanopettajille, toisen asteen opettajille, koulunkäyntiavustajille, oppilashuollon henkilöstölle sekä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.
Sisältö
    Päätöswebinaari järjestetään 4.4.2017 Joensuussa ja etävälitteisesti, klo 12-16.00.

Ohjelma

Klo 12–14.00 Kehittämisideat ja uudet työtavat jakoon. Työyhteisökohtaisia ja konkreettisia esimerkkejä sosiaalisten-, tunne ja turvataitojen opettamisesta ja vahvistamisesta erityisesti tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien /maahanmuuttajalasten ja nuorten kanssa. Osallistujat jakavat hyviä käytäntöjä etävälitteisesti.
14.00–14.30 Tauko
14.30–16.00 Sama teema jatkuu
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Koulutukseen otetaan 60 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja
    Koulutus on osa Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot oppimisen, pitkäjänteisen yhteistyön ja kotoutumisen tukena -koulutushanketta.

Muita hankkeen koulutuksia, joihin erillinen ilmoittautuminen (ks. jamk.fi/opelle):

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot oppimisen, yhteistyön ja kotoutumisen tukena, aloituswebinaari
23.11.2016 Lahti ja etävälitteisesti, klo 9.00–15.00

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot osaamiseksi, taitotreenit
1.2.2017 Joensuu ja 2.2.2017 Lahti klo 9-00-15.00.
Muu informaatio
    Assi Karppinen, koulutussuunnittelija,p. 040 637 0617, assi.karppinen@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, palvelutoiminta
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
www.jamk.fi
Materiaali     esite__tunne-_turva-_ja_sosiaaliset__taidot_kasvun_tukena_2016.pdf
Peruutusehdot
    Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeiseen
ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa