Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot osaamiseksi Kuopiossa, osa 1.

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Miten opetan tunne- ja sosiaalisia taitoja erityistä tukea tarvitsevalle tai maahanmuuttajalle? Millaisia turvataitoja lapsi tai nuori tarvitsee? Kahlitseeko kulttuurinen identiteetti opettajaa, entä oppijoita?

Koulutuksessa vahvistetaan kasvatus- ja opetushenkilöstön valmiuksia opettaa ja ohjata lasten ja nuorten tunne-, turva- ja sosiaalisia taitoja monikulttuurisessa ympäristössä. Koulutuksilla lisätään osallistujien tietoisuutta ja käytännön ohjaustaitoja sekä kulttuurista lukutaitoa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.
Aika
    19.04.2018 - 19.04.2018
Ilmoittautumiset
    17.04.2018 mennessä
Paikka
    Kalevalan koulu, Pohjankatu 2, 70500 Kuopio 19.4.2018 klo 12:00-16:00.
Kohderyhmä
    Koulutus on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille, erityis- ja erityisluokanopettajille, toisen asteen opettajille, koulunkäyntiavustajille, oppilashuollon henkilöstölle sekä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.
Sisältö
    12.00- Orientaatio päivään, tavoitteiden tarkennus

Konkreettisia esimerkkejä tunne-, turva- ja sosiaalisten taitojen opettamisesta ja vahvistamisesta, erityistä tukea tarvitsevien/ maahanmuuttajalasten ja -nuorten kanssa työskennellessä.

Tauko

Eri kulttuuritaustoista tulevien kohtaaminen: kulttuurisensitiivisyys.

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta. Huolen puheeksi otto.

16.00 Päivän päätös.

Työskentelemme teidän oppilasesimerkkienne kautta, joten mietithän valmiiksi esimerkkitapauksia ja kysymyksiä.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.
Lisätietoja
    Koulutus on osa Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot oppimisen, pitkäjänteisen yhteistyön ja kotoutumisen tukena -koulutushanketta.

Koulutukseen sisältyy aloituswebinaari (toimitetaan etukäteen osallistujille tallenteena), kaksi (2) taitotreenipajaa ja päätöswebinaari (toimitetaan osallistujille taitotreenipajojen jälkeen tallenteena).

Järjestelyt: Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, etunimi.sukunimi@jamk.fi, puh. 0405607927
Sisältö: Pirjo Lahtinen, Kouluttaja, etunimi.sukunimi@valteri.fi, puh. 02-5332843
Materiaali     oph_tuta_kuopio.pdf
Peruutusehdot
    Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa