Diversiteetista dynamiikkaa duuniin 3 op, nonstop-verkkototeutus

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Oppilaitosten työyhteisöt ja verkostot muodostuvat monenlaisista ihmisistä – vaihdella voivat niin ammatti, ikä, kulttuuritausta, temperamentti kuin osaaminenkin. Monimuotoisuuden huomioiminen ja arvostaminen lisäävät yhteisön hyvinvointia, mutta voivat yksilötasolla haastaa osaamista ja jaksamista. Erottaako erilaisuus vai mahdollistaako monimuotoisuus?

Tule mukaan rakentamaan diversiteetista motivaatiosi moottoria! Tule tietoisemmaksi ihmisten monimuotoisuuden kirjosta työelämässä. Pohdi omia minä-taitojasi työyhteisösi ja verkostojesi diversiteetin kohtaamisessa. Tutustu muuntojoustavuuteen opiskelijoittesi yksilöllisessä opetuksessa ja ohjaamisessa.

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa nonstop-toteutuksena sekä suomen että englannin kielellä.
Aika
    - 31.10.2018
Ilmoittautumiset
    30.09.2018 mennessä
Paikka
    nonstop-verkkototeutus
Kohderyhmä
    Ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön henkilöstö ja esimiehet sekä oppilaitosten sidosryhmät
Sisältö
    • Työyhteisön moninaisuus 
• Resilienssi, motivaatio ja minäpystyvyys minä-taitoina
• Muuntojoustava opetus 
Toteutus
    Koulutus on nonstop-verkkototeutus, jossa tutustutaan aiheeseen liittyvään materiaaliin, tehdään itsenäisiä tehtäviä ja harjoituksia sekä oman toiminnan reflektointia. Koulutus muodostuu kolmesta moduulista, jotka voi työstää itsenäisesti itselle sopivassa aikataulussa 31.10.2018 saakka.

Kouluttajina toimivat Eila Burns ja Kaija Peuna-Korpioja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Hinta
    Koulutus on Opetushallitukseen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluvalle.
Lisätietoja
    Tiia Isohanni-Pynnönen, tiia.isohanni-pynnonen@jamk.fi, p. 050 412 9136 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, täydennyskoulutuspalvelut
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Minna Demirel, koulutussihteeri, minna.demirel@jamk.fi, p. 050 591 3658
Muu informaatio
    Toteutamme vastaavan koulutuksen myös englanninkielisenä, Diversity as a Driver at Work 3 Cr
Materiaali     esite__diversiteetista_dynamiikkaa_duuniin.pdf
Peruutusehdot
    Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittaudu koulutukseen