Erityinen tuki vahvaksi yhteistyöllä 3 op, verkkototeutus

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Tule koulutukseemme, jossa perehdymme mm. siihen, miten aikuisten erityinen tuki liitetään osaksi koulutuksen järjestäjän erityisen tuen suunnitelmaa ja toimintamallia. Tässä koulutuksessa painottuu osallistujien keskinäinen kokemusten jakaminen sekä oppilaitoskohtainen työskentely, johon saat ohjausta.
Aika
    21.09.2018 - 13.11.2018
Ilmoittautumiset
    05.09.2018 mennessä
Paikka
    Koulutus järjestetään kokonaan verkossa
Kohderyhmä
    Koulutus on tarkoitettu erityisen tuen kehittämisestä kiinnostuneille ammatillisen koulutuksen toimijoille kuten esimiehille/erityisestä tuesta vastaaville, opettajille/kouluttajille sekä ohjaushenkilöstölle.
Sisältö
    Teemoja
• Ajankohtaista reformista; nuorten ja aikuisten koulutus yhdessä
• Koulutuksen järjestäjän tehtävät ja vastuu erityisen tuen osalta
• Oppilaitostason järjestelyt erityisen tuen osalta
• Erityinen tuki opettajan, kouluttajan ja ohjaushenkilöstön osaamisena

Sisältö
• Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) opiskelijan ja opettajan/kouluttajan työvälineeksi
• HOKSin rakenne ja ratkaisut
o ohjaus ja tuki – erityinen tuki
o osaamisen arvioinnin mukauttaminen ja poikkeaminen
• Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma erityisen tuen näkökulmasta
• Nuorten ja aikuisten erityisen tuen palvelujärjestelmän yhdenmukaistaminen
Toteutus
    Koulutukseen sisältyy:

• ennakkotehtävä
• aloituspäivä pe 21.9.2018 klo 12.00 - 15.00
• työskentelyä verkkoalustalla
• välisparraukset verkossa (valitse yksi)

o to 11.10.2018 klo 14.00 – 15.30 (HOKS)
o to 25.10.2018 klo 14.00 – 15.30 (mukauttaminen ja poikkeaminen)
o ti 6.11.2018 klo 14.00 – 15.30 (osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

• koontiwebinaari ti 13.11.2018 klo 14.00 - 16.00
Kouluttajina toimivat Leena Selkivuori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Rita Hintsala Ammattiopisto Spesia. Käytämme koulutuksessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.
Lisätietoja
    Lea Vilmi, koulutussuunnittelija,
lea.vilmi@jamk.fi, p. 040 537 6888
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kristiina Luukkonen, koulutussuunnittelija,
kristiina.luukkonen@spesia.fi, p.044 765 1337
Ammattiopisto Spesia, Erityisopetuksen asiantuntijapalvelut
www.spesia.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Tiia Isohanni-Pynnönen, koulutussihteeri,
tiia.isohanni-pynnonen@jamk.fi, p. 050 412 9136

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, täydennyskoulutuspalvelut
www.jamk.fi/opelle
Materiaali     esite__moduuli_3_verkkototeutus.pdf
Peruutusehdot
    Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.

Ilmoittaudu koulutukseen